Executive Search: Co jste vždy chtěli vědět a báli jste se zeptat – 2. díl

Přinášíme vám druhý díl seriálu odpovědí na otázky našich klientů z oblasti mBlue produktu Executive Search. V prvním díle jste si mohli přečíst jaký je rozdíl mezi Executive Search a headhuntingem nebo třeba co je pro headhuntera při „lovení hlav“ nejtěžší. Dnes s otázkami pokračujeme

Jakým způsobem ověřujete reference o doporučených kandidátech?

Pokud si to klient přeje, můžeme proces výběrového řízení doplnit o reference. Prověřujeme je standardně do tzv. trojúhelníku – nadřízený, kolega a podřízený, a to ideálně u dvou posledních zaměstnavatelů. Reference ověřujeme zpravidla telefonicky a odpovědi zaznamenáváme do předem připraveného strukturovaného dotazníku odpovídajícího svým obsahem charakteru dané pozice.Klientům také doporučujeme tzv. Pre-employment screening. A to ve dvou verzích. První – základní – ověřuje konflikt zájmů či evidenci kandidáta v bankovních a nebankovních registrech. Druhá – komplexní – komplexně kontroluje osobní data na základě plné moci kandidáta.

V kterých oborech je nejvíce/nejméně úspěšně využíván Executive Search a kde vidíte příčiny?

Executive Search (nebo Direct Search) je nepochybně nejúspěšnější u front office pozic (tedy např. sales, marketing a management), naopak u některých těžko obsaditelných back office pozic, jako např. konstruktér nebo programátor, je úspěšnost lehce nižší. Hlavní příčiny jsou v samotné podstatě Executive Search, který je z velké části založený na přímém oslovení (tzv. headhuntingu), kde je výrazně snazší se „dostat“ pod různými záminkami k front office pozicím. U těžko obsaditelných pozic a navíc v back office jsou firmy v České republice již někdy naučené, že v žádném případě čísla na zaměstnance neposkytují, a musíme proto hledat jiné cesty, jak potenciální kandidáty najít, kontaktovat a efektivně oslovit. Z hlediska oboru podnikání firmy nevidíme zásadní rozdíly, mBlue Executive Search a mBlue Direct Search poptávají firmy napříč odvětvími.

Jaké pozice s vámi řeší společnosti formou Executive Search nejčastěji?

V dosavadním fungování mBlue jsme řešili nespočet Executive Search projektů z různých oblastí. Samozřejmě v rámci dlouhodobé spolupráce a důvěry s našimi klienty s nimi komunikujeme a řešíme vhodnost daných pozic na Executive Search. Nejčastěji řešíme pozice manažerské, tj. přímo podřízené generálnímu řediteli včetně generálního ředitele samotného. Pro zakázky na pozice specialistů můžete využít tzv. Direct Search. Zde hledáme pozice obchodníků (hunter, KAM, export manažer) i pozice technické (IT architekt, QA specialista, nákupčí, senior konstruktér, senior programátor atd.). Dále pozice velmi specifické nebo neobvyklé s pracovní náplní často přesahující do více oblastí. Někdy jde jen o pozice, které se dané firmě aktuálně nedaří obsadit a potřebuje odborný pohled „z venku“.

Co vnímáte jako největší přidanou hodnotu Executive Search?

Především naši záruku, že pozici obsadíme. Tedy že u vás nastoupí nový kolega, který Vám pomůže plnit vaše obchodní cíle. Dále kompletní zmapování celého pracovního trhu, včetně kandidátů, kteří aktivně práci nehledají nebo neuvažují o změně. Při vhodném oslovení je možné je ke změně motivovat. Další výhodou je zrychlení celého procesu. Zároveň díky pravidelnému reportingu má klient přesný přehled o postupu výběrového řízení. Report sám o sobě je analýzou trhu konkrétní obsazované pozice a spolu s důvody odmítnutí kandidátů slouží jako podklad pro budoucí náborovou strategii.

V čem se odlišujete v rámci Executive Search od dalších společností nabízejících tuto službu? V čem je Executive Search jiný/lepší ve srovnání s konkurencí? Proč si vybrat mBlue?

Executive Search mBlue je dnes na špičkové úrovni v rámci České republiky. Myslíme si, že k tomuto tvrzení nás opravňují naše výsledky doložené i autentickými referencemi od našich klientů.

A důkazy?

Máme skoro 100% úspěšnost obsazení všech zakázek.

mBlue má propracovanou metodiku, na kterou jsou všichni zaměstnanci vyškoleni v rámci úvodního dvouměsíčního Induction Programu, a pravidelně každý týden probíhá pravidelné školení.

Máme zkušené konzultanty z mnoha oborů.

Využíváme synergie plynoucí z počtu 25 zaměstnanců v mBlue, kteří ve firmě působí dlouhodobě.

Databáze kandidátů je vzhledem k velikosti firmy násobná ve srovnání s mBlue konkurencí věnující se pouze službě Executive Search.

Obvykle poskytujeme klientům více služeb, proto další důležitá deviza plyne z dlouhodobé znalosti klienta, resp. osobního způsobu poskytování služeb na bázi account managementu a s tím související velmi dobré znalosti firemní infrastruktury a potřeb klienta.

 

Zajímá vás více o službě mBlue Executive Search? Kontaktujte nás na spolupracujme@mblue.cz

 

 

Pro firmy

Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře níže nebo emailem na spolupracujeme@mblue.cz

Jméno a Příjmení*

E-mail*

Telefon*

Zpráva

Pro uchazeče

Navažte s námi dlouhodobou spolupráci. Pokud si přes formulář mProfilu zadáte Vaše parametry ideální pracovní pozice, budeme na Vás myslet a dozvíte se o nové pozici přednostně.

Nechte si monitorovat
trh práce.
Jako máte svého lékaře,
mějte i svého recruitera.

vysněná práce