Assessment Centrum

Assessment centrum je pravděpodobně nejspolehlivějším způsobem výběru zaměstnanců. Metoda spočívá v porovnání více uchazečů v různých modelových situacích více hodnotiteli. V konečném důsledku najímají naši klienti schopné zaměstnance, motivované přispět k rozvoji společnosti, dochází ke snížení fluktuace zaměstnanců, a tím i mzdových nákladů.

Výhody mBlue Assessment Centra

Zkrácení času výběru

Až o 30% rychlejší výběr kandidáta oproti výběru vícekolovým výběrovým řízením.
Možnost přímého porovnání všech kandidátů.

Zvýšení kvality výběru

O 50% vyšší pravděpodobnost výběru vhodného kandidáta.
Více hodnotitelů hodnotí více kandidátů ve větším počtu reálných situací.
Budování povědomí dobrého zaměstnavatele.


Efektivněji ve zkušební době

Snížíme fluktaci zaměstnanců ve zkušební době o polovinu.
Rozvoj zaměstnance na základě závěrů AC.
Adaptační program je přizpůsobený potřebám zaměstnance.

Motivace kandidáta

Snížujeme náklady související s náborem.
Eliminujeme náklady spojené s odchodem kandidátů během prvního roku.
Omezujeme dopad na ušlý zisk

Kdy využít mBlue Assessment Centrum?

  • „Nejsem spokojen s kvalitou a rychlostí náboru, a proto hledám systém, který mi nábor zefektivní.“
  • „Chci snížit fluktuaci ve firmě, zejména v některých odděleních.“
  • „Mám neplánovaný výpadek v recruitmentu. Potřebuji nabrat velký počet zaměstnanců.“
  • „Musím vybrat v krátkém čase obchodníky s přímým dopadem na chod/obrat firmy.“
  • „Starám se o získávání klíčových talentů pro další rozvoj firmy.“
  • „Mám na výběr z většího počtu uchazečů a chci se co nejlépe rozhodnout.“
  • „Vybírám z řad absolventů do firmy budoucí talenty jako management trainee.“
  • „Chci vybrat objektivně a nezávisle manažery do TOP managementu.“

Naše zaměření

mBlue Assessment Centrum se specializuje na nábor obchodníků, specialistů call centra, customer & shared services, administrativních pracovníků či trainees. Zvláštní důraz klademe na assessment centra pro obchodníky, manažerské a top manažerské pozice.

Mobile
Obchodník/KAM
Mobile
Top Manažer
Mobile
Asistent/ka, Trainee
Mobile
Manažer
Mobile
Specialista call centra
Mobile
Specialista zákaznického servisu

 

Proč zvolit jako partnera pro Assessment Centrum mBlue?

mBlue AC metoda
Nejobjektivnější metoda výběru zaměstnanců
mBlue AC zkušenosti
Více než 25 let zkušeností s realizací AC s hlavním zaměřením na obchod a management
Předvýběr kandidátů vlastním náborem a využitím naší databáze uchazečů
Stavíme na modelových situacích navržených našimi manažery s praxí z různých odvětví
Poskytujeme doporučení k dalšímu vedení zaměstnance ve zkušební době, usnadníme jeho adaptaci ve firmě
Dostanete AC šité na míru vaší situaci
Vhodnou komunikací s kandidáty budujeme jméno Vaší firmy jako zodpovědného zaměstnavatele
mBlue AC připravujeme v souladu s mezinárodními pravidly pro tvorbu AC

Hlavní pilíře mBlue Assessment Centra

Během každého assessment centra zkoumáme chování kandidáta, jeho osobnost, znalosti, dovednosti a také motivaci. Podrobnější popis metod, které používáme pro dané oblasti, naleznete v obrázku pod textem:

Chování kandidáta

Sebeprezentace
Pozorovaní v modelových situacích
Pohovor

Osobnost kandidáta

Psychodiagnostika
Pozorování
Test emoční inteligence


 

Znalosti a dovednosti kandidáta

Odborné testy
Případové studie
Písemné modelové situace

Minimalizace nákladů

Pohovor
Sebeprezentace
Diagnostické testy


V rámci mBlue Assessment centra využíváme detailní psychodiagnostiku, která poskytuje informace o osobnosti jedince, pracovní motivaci, jeho schopnosti zvládat zátěž, manažerském stylu a další důležité poznatky k dané pozici. Používáme kombinaci moderních metod on-line diagnostiky a nebo klasický způsob písemného vyplnění dotazníků. K interpretaci výsledků nabízíme klientům tým velmi kvalitních psychologů.

Profesionálové, kteří doporučují Assessment Centrum

Lenka Pospíchalová, Department Manager, HR CZ, Orifarm
Odborníci z mBlue připravili pro naše vedoucí zaměstnance Development centrum. Pracovali na vysoké profesní úrovni, zohlednili veškeré naše požadavky a byli vždy zcela k dispozici. Vše navíc velmi příjemně okořenili svěžím humorem a lidským přístupem. Výstupy z Development centra byly zcela relevantní, na jejich základech můžeme pracovat na dalším konkrétním rozvoji našich zaměstnanců. Chci poděkovat paní Marii Hořákové, panu Zdeňku Vaškovi a paní Kristýně Veverkové za jejich podporu a poradenství při výběru testovaných kompetencí, komunikaci s našimi zaměstnanci, přípravě centra a školení hodnotitelů. V neposlední řadě si vážím velmi pečlivě, odborně a přehledně zpracovaných výstupů a jejich interpretaci jak účastníkům, tak také vedení naší společnosti. Naše zkušenost je jednoznačně pozitivní. Těším se na další spolupráci založenou na tak vysoké úrovni expertnosti a citlivému a lidskému jednání. Děkuji.
20.1.2019
Jana Šobrová, Marketing manager, HRS
V nedávné době jsem se zúčastnila assessment centra v mBlue. Přiznám se, že jsem byla zvědavá, zda celý den strávený na assessment centru bude mít smysl. Teď vím, že ano. Celý den proběhl ve velmi přátelské a příjemné atmosféře sídla společnosti mBlue a všichni zúčastnění, jak ze strany personální agentury, tak ostatní uchazeči byli velmi otevření. Díky tomu tento den nebyl jen o výběru vhodného uchazeče, ale také o možnosti sdílení zkušeností s lidmi ze stejného oboru a v neposlední řadě o otestování sama sebe v rámci několika testů a modelových situací. Celkově mohu zhodnotit, že toto assessment centrum změnilo můj pohled na tento způsob výběrového řízení. Je to velmi efektivní a rychlý způsob nejen pro firmy, ale také výborná zkušenost s okamžitou zpětnou vazbou pro uchazeče.
7. února 2017
Chtěla bych za společnost BONATRANS GROUP a.s. Bohumín poděkovat paní Evě Hnilicové za organizaci ASSESSMENT CENTRA při výběru pozice do naší společnosti. Vše bylo precizně zorganizováno. Vyzdvihuji profesionalitu a velice příjemné jednání paní Evy.
4. listopadu 2016
Zuzana Krajícová, Office/Facility Manager, BearingPoint
Vážený týme agentury mBlue, ráda bych Vám poděkovala, popřípadě se podělila o své dojmy ze spolupráce s Vámi. Byla jsem po 22 letech poprvé nezaměstnaná (propuštění z organizačních důvodů), když jsem začala ve svém středním služebním věku hledat nové zaměstnání. Prošla jsem několika pohovory s personálními agenturami, a také několika pohovory u potenciálních zaměstnavatelů. Tedy mohu porovnávat – jak kvalitu přístupu, tak způsob a kritéria, kterými si zaměstnavatelé vybírají své uchazeče. S Vaší agenturou jsem poprvé zažila Assessment Centrum, které se i k mému sluchu dostalo v podobě nedefinovaného strašáka. Jako nejspíš většina uchazečů, i já jsem pátrala na internetu po různých informacích ohledně tohoto nástroje výběru. Popis průběhu AC na Vašem webu, a velmi vstřícný a osobní přístup Vaší poradkyně, mi pomohly nemít předem obavy a cítit se dobře, když jsem na AC šla. Samotné AC mě velmi příjemně překvapilo. Váš tým je vysoce profesionální a zároveň lidský. Atmosféra AC byla pro mě osobně přátelská a uvolněná. Jakkoliv nemohu rozporovat, že jednotlivé bloky jsou náročné na pozornost a soustředění, můj celkový dojem byl jednoznačně pozitivní. Ráda bych všechny uchazeče, kteří mají z AC obavu, podpořila v jejich záměru najít práci, která se pro ně bude opravdu hodit. To je totiž aspekt, který bezesporu AC přináší. Na základě podrobné analýzy v oblastech psychologie, znalostí i schopností, může tento nástroj přesně určit, jestli právě tato pozice je to pravé pro kandidáta, a kandidát to pravé pro zaměstnavatele. Většina těch, kteří si hledají novou práci, reaguje z důvodů časového tlaku i na nabídky, které necítí jako svoje optimální uplatnění, ale jako šanci na další trvalý pracovní poměr. V takovém případě bude AC fungovat jako sebepoznávací nástroj. I uchazeči, kteří nejsou prostřednictvím AC vybráni, mají možnost využít zkušenost AC a jeho výsledek ve formě psychoanalýzy, pro další, ještě efektivnější a lepší kroky při hledání svého vysněného zaměstnání. Ráda bych uvedla, že ani já jsem nebyla prostřednictvím AC vybrána pro zvolenou pozici. I přesto považuji tuto zkušenost za jednu z nejlepších a nejpřínosnějších v oblasti sebepoznání, jaké jsem vůbec kdy měla. AC mi dalo novou jasnost v mnoha aspektech – v názoru na sebe, své volby a svá rozhodnutí, i v možnostech a kvalitě komunikace s ostatními. A to je hodnota, kterou lze využívat v každodenním životě a všech vztazích, nejen v pracovních. Ještě jednou, moc Vám všem děkuji. Pokud bych ještě někdy byla nezaměstnaná, obrátila bych se rovnou na Vás, nikde jinde už bych nehledala.
26. září 2016
Společnost mBlue a spolupráce s Milanem Mahovským a Ivanou Spoustovou nám umožnila jiný pohled na nábor kandidátů. Trh práce trpí nedostatkem kvalitních kandidátů a je potřeba se umět této situaci přizpůsobit. Díky analýze náborového procesu se nám povedlo zvýšit počty relevantních kandidátů a nastavením kompetenčního modelu a využitím Assessment Centre od mBlue dokážeme vybírat lidi s potenciálem a dále s nimi cíleně pracovat. Spolupráci s touto společností mohu doporučit.
15. února 2016
Milan Mahovský realizoval pro společnost EMPIRE s.r.o. v rámci výběrového řízení nového managementu společnosti Assessment centrum. Díky této spolupráci se nám podařilo vybrat nejvhodnější kandidáty na top manažerské pozice a zároveň nám Milan Mahovský pomohl definovat silné stránky i rezervy pro další rozvoj manažerů společnosti EMPIRE.
29. března 2012
Assessment centrum vedené Milanem Mahovským z mBlue bylo velmi profesionálně řízené a efektivní. Nejen, že jsme identifikovali ideální kadidáty, ale Milan také výrazně přispěl k pozitivnímu vnímání naší společnosti jako zaměstnavatele. Naše manažery v průběhu assessment centra navíc konzultacemi posunul v oblasti práce s lidmi a identifikace talentů. Přizvání mBlue do assessment centra je rozhodně přidanou hodnotou a mohu jej doporučit.
7. července 2014

Naši profesionálové:

Assessment centrum pro vás budou připravovat:

ac_procenta

Stáhněte si materiály v PDF pro prezentaci mBlue ve své firmě

 

Chcete se dozvědět více?

Jméno a Příjmení*
E-mail*
Telefon
Zpráva

Více zajímavých nápadů a praktických tipů najdete na našem mBlue blogu.