Development Centrum

Development Centrum (DC) je velmi spolehlivá diagnostická metoda, která se používá k objektivnějšímu hodnocení dovedností, potenciálu, resp. kompetencí zaměstnanců nebo k identifikaci talentů ve společnosti. DC je takérozvojovou aktivitou pro každého účastníka (učení se napodobováním). DC Vám poskytne možnost srovnání účastníků.

Výstupem DC je plán osobního rozvoje, hodnocení kompetencí a individuální zpětná vazba pro každého účastníka.Nejčastěji se DC využívá pro hodnocení a rozvoj manažerských dovedností vedoucích zaměstnanců. DC lze také navrhnout pro oblast prodejních i odborných dovedností, dá se také využít pro diagnostiku spolupracující skupiny (oddělení).

DC je interaktivní metoda, která spočívá v hodnocení více zaměstnanců (obvykle do 8, či individuální počet na základě velikosti skupiny v připadě diagnostiky týmu) v několika modelových situacích více hodnotiteli. Úkoly, které kandidáti realizují mohou být individuální anebo v kombinaci se skupinovými úkoly.

Obvyklé modelové situace mohou být například prezentace, porada, hodnocení podřízeného, řešení případové studie, obchodní jednání, telefonní rozhovor. Součástí je často psychologické testování a zpětná vazba pro zaměstnance. Design DC sestavujeme v závislosti na požadavcích a aktuální firemní situaci se specifickými modelovými situacemi, které obsahují konkrétní firemní, resp. odborné informace nebo v obecné rovině na nespecifických datech. U modelových situací s obecným zadáním (např. prezentace na téma: „Můj nejúspěšnější projekt“) se ve výsledcích projeví všeobecné předpoklady k dané pozici. V případě použití odborných informací (např. produkty firmy) se ve výsledcích DC více projeví zkušenost kandidáta. Typ modelových situací je vybírán v závislosti na obsahu pracovní náplně a na vybraných klíčových kompetencích, které by měly zaměstnance předurčovat k úspěšnému působení na dané pozici. Každá kompetence je vždy hodnocena minimálně ve dvou modelových situacích a následně v psychologických testech (je-li součástí).

Vzhledem ke spolehlivým výstupům z DC o silných stránkách vašich zaměstnanců a oblastí k rozvoji lépe naplánujete konkrétní rozvojové a školící aktivity ,a tím zvýšíte efektivitu vašeho vzdělávání.

V mBlue vám rádi pomůžeme při výběru kompetencí pro hodnocení, při návrhu interní komunikace a samozřejmě připravíme design DC.

Pro úspěch DC či komplexních projektů (např. výběr talentů) důsledně analyzujeme vaše cíle, očekávání a potřeby. Zodpovědně připravujeme design DC, školíme všechny hodnotitele a pečlivě organizujeme. Perfektní písemný výstup a citlivá zpětná vazba jsou samozřejmostí.

mBlue nabízí v oblasti Development Centra

  • Development Centrum – pro skupinu 5-12 zaměstnanců
  • Projekty Development Center – pro divizi nebo celou firmu včetně koordinace a komunikace ve firmě
  • Individuální DC – pro jednotlivce nebo skupiny kdy není možné, aby se zaměstnanci setkali v jeden den
  • Školení hodnotitelů, moderátorů DC
  • Návrh DC, které můžete sami vést
  • Externího hodnotitele nebo psychologa z mBlue v rámci vašeho DC pro zajištění vyšší objektivity

Přípravu a realizaci Assessment/Development Center pro Vás zajistí:

Mgr. Marie Hořáková 

HR profesionál s dlouholetou praxí, vystudovaná psycholožka a zkušený kouč, mentor a lektor v oblasti lidských zdrojů. Působila v top HR manažerských pozicích a vyučuje personalistiku na VŠE v Praze. Pracovala jako HR ředitelka/manažerka v bankovnictví, stavebnictví, technologických firmách a IT. Oblast  jejího působení je rozvoj HR (nábor a výběr, adaptační program, AC/DC, kompetenční modely, hodnocení zaměstnanců, talent management, diagnostika etc.). Cílem Marie je nalézt tu nejlepší a fungující cestu k řešení potřeb klienta.

Chcete-li se dozvědět více, rádi vás navštívíme. Zašlete nám nezávaznou poptávku.

Nebo si sjednejte 1 hodinu poradenství zdarma.

Chcete se dozvědět více?

Jméno a Příjmení*
E-mail*
Telefon
Zpráva

Více zajímavých nápadů a praktických tipů najdete na našem mBlue blogu.