HR mentoring

Cílem práce HR manažerů je zlepšení efektivnosti firmy a „vybavení“ manažerů procesy a dovednostmi k řízení firmy.

Mentor je pro HR  manažera poradce, školitel, ideálně důvěrný známý.

Mentoring je forma rozvoje manažera, kdy mentor sdílí znalosti, zkušenost, vhled. Sdílí „best practices“, pomáhá řešit nestandardní situace, implementovat změnu.  Oponuje, navrhuje alternativní řešení, upozorňuje na slabá místa a pomáhá s komunikací.

V důsledku mentor pomáhá dosáhnout cílů a plně rozvíjet potenciál manažera.

HR procesy zásadně ovlivňují výkonnost společnosti a její vnitřní atmosféru, resp. firemní kulturu. HR manažeři nastavují procesy a manažeři je dennodenně aplikují v praxi.

Oblasti mBlue HR Mentoringu

–          HR- Business partnering

–          Náborový proces

–          Talent management a rozvoj zaměstnanců

–          Řízení výkonu a hodnocení zaměstnanců

–          Odměňování a benefity (Compensation and Benefits)

–          Interní komunikace, průzkumy spokojenosti, 360 feedback

–          Automatizace SW řešeními, selfservice aplikace

–          Personální administrativa, mzdy, docházka

Metody spolupráce

HR Mentoring se může realizovat jednorázově k vyřešení aktuální potřeby, přes několik mentoringových sezení např. pro určitý projekt, až po dlouhodobou spolupráci s menší či větší intenzitou a pravidelností.

HR Mentoring lze realizovat individuálně i pro malý tým.

Projektový  mentoring je forma, která je především zaměřena na pomoc při konkrétní změně v HR procesu, či jeho zavedení. Příkladem může být změna odměňování, zavedení Exit Interview, nastavení Talent Managementu, Development Center atp.

Situační mentoring je vhodný formou pravidelných sezení (například 1x týdně či měsíčně) pro řešení nestandardních situací, či při nejistotě, jak řešit aktuální stav. Nebo také jako poradenství v průběhu implementace a řešení dalších kroků či změny původního plánu.

Kariérní / Rozvojový  mentoring je zaměřen na rozvoj mentorovaného v určité oblasti HR, která není jeho silnou stránkou, nebo kterou má mentorovaný do budoucna převzít do své odpovědnosti, či v rámci společnosti zlepšit.

Chcete se dozvědět více?

Jméno a Příjmení*
E-mail*
Telefon
Zpráva

Více zajímavých nápadů a praktických tipů najdete na našem mBlue blogu.