56 Risk Management BigData

Risk manager – rizika trhu, rizika likvidity

Chcete pracovat pro významnou bankovní instituci a umožnit druhým nejen růst a realizovat své nápady v oblasti financí, ale sama sobě poskytnout uspokojení na pozici ve společnosti, která umožňuje v několika zemích zhodnocení finančních prostředků?Hledáme právě Vás a nemůžeme se dočkat až se vzájemně poznáme! Chcete i Vy poznat našeho klienta? Těším se na Vaše CV, které…:

 • 60-90 tis. Kč / měs.
Mám zájem o pozici

Těším se na Vaše CV:
 • VŠ vzdělání v oboru ekonomie a/nebo kvantitativních metod
 • 2 roky praxe ve finančním sektoru
 • Aktivní znalost anglického jazyka
 • Dobrá znalost teorie z oblasti financí
 • Přehled o technikách řízení finančních rizik
 • Orientace v problematice kapitálové přiměřenosti
 • Znalost kvantitativních metod a statistiky
 • Znalost databází (např. SQL) a programování v některém z jazyků (VBA, C++, R)
 • Schopnost srozumitelně interpretovat výsledky modelů a provedených analýz, popsat je a prezentovat
 • Schopnost samostatné i týmové práce
Máte zkušenosti z těchto okruhů (alespoň 2:)
 • modelování tržního rizika (zejména oblast IRRBB)
 • modelování rizika protistrany
 • modelování rizika likvidity
 • oceňování derivátů a finančních instrumentů
Vaše práce bude velmi zajímavá a nebude to o byrokracii:
 • náročná, ale v sehraném týmu s podporu nadřízeného
 • umožní Vám odborný růst, možnost učit se od kolegů i v rámci školení nebo kurzů
 • budete sledovat, vyhodnocovat a reportovat tržní rizika banky a rizika likvidity
 • budete navrhovat řešení a spolupráce na implementaci vhodných modelů z oblasti řízení tržních rizik a rizika likvidity
 • analytické metody
 • Odhady parametrů modelů či tvorba stresových scénářů
Není to podmínka, ale výhodné bude, pokud ve Vašm CV nalezneme také:
 • Ukončené nebo probíhající studium Ph.D. v oblasti řízení rizik, oceňování instrumentů, kvantitativní metody
 • Některá ze zkoušek – FRM, CFA
O benefitech si s Vámi rádi pohovoříme na pohovoru.