Mediace ve firmě

Pokojné řešení sporů a dlouhodobých konfliktů

mediace long

Náročné spory v top managementu, neshody s nepostradatelnými specialisty či napětí v týmu mohou vytvářet nepříjemnou firemní atmosféru a zvyšovat nežádoucí fluktuaci. Mediace jako nástroj smírného řešení sporů na pracovišti je efektivní metoda jak nalézt dohodu, místo obvyklého ukončení spolupráce s s jedním nebo druhým klíčovým zaměstnancem

 • Pohovor square

  90% případů má řešení

  Mediace je ojedinělý nástroj porozumění, který vede k efektnímu řešení konfliktů.

 • rocni hodnoceni square

  Princip win-win

  Vyhýbáme se hledání pravdy nebo uzavírání kompromisu. Cílem mediace je nalezení dohody postavené na vzájemné kooperaci.

 • saves time kulate filtr

  1/2 dne času

  K prevenci opakování konfliktů většinou stačí jedno půldenní sezení. Mediace funguje, pokud do ní obě strany vstupují dobrovolně.

Jak mediace probíhá?

Firemní mediace je způsob pokojného řešení sporů, konfliktů, neshod a dlouhodobých začarovaných kruhů na pracovišti.

Firemní neshody se často snaží řešit interní HR, nicméně kvůli nedostatku nestrannosti bývá těžké dojít k vzájemné dohodě. Zatímco základem mediace je, že mezi dvě strany vstoupí třetí, nezávislá a nestranná osoba, tzv. mediátor. Ten využívá metod, které zaručí objektivitu a diskrétnost celého procesu, které povedou k win-win řešení, oproti obvyklému kompromisu. Cílem je umožnit stranám bezpečně vyjádřit své pocity a potřeby..

Mediátor usnadňuje stranám vypořádat se s intenzivními emocemi, které neshody obvykle provázejí, a překonat je tak, aby vznikl prostor pro řešení místo dosavadní stagnace. Respektování názorů druhé strany je prvním krokem k nalezení dlouhodobé dohody postavené na vzájemné kooperaci. 

Mediace na pracovišti slouží jako významný nástroj prevence fluktuace, snižuje firemní náklady a zlepšuje firemní kulturu.

 • Špatná komunikace

  Nesprávná komunikace je častou příčinou sporů na pracovišti kvůli vysokému počtu lidí na pracovišti a různým komunikačním stylům, které používají. Stačí vynechat detail o projektu nebo předat nesprávné informace a problém je na světě. Mediace může problém vyřešit tím, že stranám umožní vyjádřit své názory a zajistí, aby všechny strany pochopily, co mají v budoucnu dělat jinak, aby neshodě předcházely.
 • Spory o výši mzdy

  Informace o výši mzdy či obsahu pracovní smlouvy jsou zpravidla tajné. Zaměstnanec však může zjistit, že kolega dostává vyšší plat než on nebo že má výhodnější smlouvu. To může způsobit konflikty mezi kolegy nebo způsobit rozkol mezi zaměstnanci a vedením.
 • Emoční napětí

  Osobnosti zaměstnanců na pracovišti nemusí být vždy kompatibilní. To může vést ke konfliktu, zvláště pokud spolu musí úzce spolupracovat. Mediace umožní oběma stranám najít právě takový způsob spolupráce, aniž by si navzájem způsobovaly problémy.
 • Šikana na pracovišti

  I v pracovní prostředí se může objevit šikana. Zaměstnanec se nemusí v práci cítit dobře kvůli špatnému zacházení ze strany jednoho nebo více kolegů nebo kvůli pomlouvání. Mediace na pracovišti může pomoci vyřešit tento problém tím, že stranám umožní diskutovat o situaci a dospět k pozitivnímu řešení.
 • Ukončení pracovního poměru

  Nezřídka se stává, že zaměstnanec a zaměstnavatel mají rozdílné pohledy na nároky odcházejícího zaměstnance. Zpravidla se jedná o spory ohledně výši bonusu či jiné odměny za ne/vykonanou práci. Mediace vstupuje v takových případech jako preventivní krok proti případných soudním řízením.
 • Kariérní postup

  Při postupu na firemní žebříčku se vedoucí pracovníci ne vždy rozhodují podle toho, jak dlouho zaměstnanec ve společnosti pracuje, ale jaké má kdo reálné kompetence či jiných kritérií. Taková rozhodnutí ale přinést s sebou pocit křivdy či nespravedlivého rozhodování. Mediace pomáhá stranám osvětlit motivy a zabránit eskalaci vzniklého napětí.

Naše specialistka
na firemní mediace

Mediace na pracovišti vedou k prevenci dalších konfliktů. Náš odborník propojuje své právnické vzdělání a mnohaletou zkušenost s vedením mediací s mimořádnou schopností vcítit se do potřeb stran v konfliktu.

 • Theunissen mediator

  JUDr. Helena Theunissen

  HR Partner, ICF Coach a mediátor

  Profesí vystudovaná právnička se znalostí čtyř cizích jazyků se již přes 6 let věnuje kariérnímu a životnímu koučinku, své dovednosti podpořila certifikátem ICF a dalším studiem koučingových metod v ČR i zahraničí. Pracuje na harmonizaci vztahů v rámci partnerské mediace a v neposlední řadě je také HR partnerkou, mezi její klienty patří např. Billa. Ve své praxi uplatňuje také zkušenosti ze soukromého podnikání – spoluzakládala obchodní společnosti, které dnes tvoří jedničky na trhu ve svém oboru.

Zavolejte naší obchodní ředitelce Tereze Kockové na 724 914 180

nebo nám zanechte kontakt a my se vám v nejkratší možné době ozveme.

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů
shutterstock_480671788 zásah