O mBlue

Vize, Mise, Hodnoty

Vize: Chceme být externí HR Business partner první volby. To znamená být nejlepší v tom, co děláme.

Mise: Dáváme náboru a řízení lidí smysl.

Hodnoty:

  • Vstřícnost – je základ našeho přístupu ke každému a v jakékoliv situaci.
  • Spolehlivost – vždy plníme sliby.
  • Vytrvalost – systematicky jdeme k cíli
  • Otevřená komunikace – umíme naslouchat i poradit a díky tomu se každý den zdokonalujeme.

Management

Ing. Kamil Mahovský

Pět let Generální ředitel výrobní firmy FV- Plast a.s., sedm let zástupce ředitele firemního bankovnictví a Relationship Manager v České Spořitelně a.s., tři roky account manažer v auditorské firmě AZ-Audit s.r.o. a 2 roky v mezinárodní reklamní agentuře EURO RSCG.

Detailní profil najdete na linkedinu

kamil_mahovsky

Mgr. Milan Mahovský

Šest let jednatel a spoluvlastník DRILL B.S. se zodpovědností za executive search a recruitment divize. V roce 2010/2011 za konzultační divizi a Slovenskou pobočku.

Čtyři roky Recruitment a Personální Manažer v Eurotelu s.r.o. (nyní Telefonica O2).

Detailní profil najdete na linkedinu

Milan Mahovský

mBlue Tým

Převážně seniorní team, s různorodým backgroundem a praxí, což nám dává obrovskou výhodu ve sdílení zkušeností pro naplňování potřeb našich klientů.

Kontakt

detailni kontaktni údaje

Zaměstnání v mBlue

aktuální nabídka zaměstnání v mBlue

Právní dokumenty

Výpis z rejstříku firem
Protikorupční politika mBlue

Etický kodex mBlue

Závazkem společnosti mBlue je provozovat svou obchodní činnost, poskytování služeb, v souladu s nejvyššími etickými standardy. Tento etický kodex chování zahrnuje jak naše hodnoty, tak pravidla firmy.
Etický kodex mBlue