Organizační změny: 4 z 10 výpovědí

14.06.2021
Průzkum long
Michaela Břehovská
Michaela Břehovská Marketing Manager

Nudná práce bez seberealizace je dlouhodobě nejčastějším faktorem ukončení pracovního poměru kancelářských profesí. V loňském roce činil 37% podíl na výpovědích. Uplynulý atypický rok ale posunul na čelní místo jiný faktor, 38 % výpovědí zaměstnanců na nedělnických pozicích zapříčinily organizační změny. Jde o meziroční nárůst o 14 p. b. K výraznějšímu poklesu přitom došlo u výpovědí dohodou (meziročně o 9 p. b.) i u výpovědí ze strany zaměstnance (o 6 p. b.). Skutečnost potvrzují data personálně-poradenské společnosti mBlue, která v posledních sedmi letech dotazovala více než 10 tisíc uchazečů o práci. Nízká mzda je pro kancelářské zaměstnance dlouhodobě spíše okrajovým faktorem, v loňském roce byla důvodem výpovědi jen 3 % z nich.

Pandemie zasáhla do pracovních životů mnoha sektorů. I když těmi nejvíce zasaženými jsou dělnické pozice a zaměstnanci ve službách, nejistota a obavy z dalšího ekonomického vývoje se dotkly i zaměstnanců na kancelářských pozicích, jak ukázalo dotazování personálně-poradenské společnosti mBlue. Data z loňského roku potvrdila, že výrazně vzrostl počet výpovědí z důvodu reorganizace, a to na 38 %, což je meziročně
o 14 p. b. více. Naopak poklesly výpovědi dohodou o 9 p. b. na 13 %, což je nejnižší podíl za dobu sledování a také výpovědi dané zaměstnancem (o 6 p. b. na 34 %). „V loňském roce se dostaly na nejnižší hodnoty za dobu realizace našeho průzkumu i faktory jako výpověď z důvodu nespokojenosti se mzdou, nemožnosti povýšení, špatné atmosféry ve společnosti nebo konfliktů s nadřízenými. Společně s dalšími daty to vytváří jasný obraz toho, že lidé vnímají nejistotu a mají obavy ze ztráty zaměstnání. Jsou tak ochotni přivřít oči i nad věcmi, které by je za normální situace k výpovědi přiměly,“ říká Michaela Břehovská, marketingová manažerka personálně-poradenské společnosti mBlue.

Společnost mBlue posledních 7 let sbírá data o důvodech odchodu kancelářských zaměstnanců a o formě rozvázání pracovního poměru. To, co vede tyto pracovníky k odchodu ze zaměstnání nejsou peníze, ale nudná práce bez možnosti seberealizace. Mzda byla důvodem výpovědi v průměru pro 6 % dotázaných, v loňském roce pak jen pro 3 %. Na druhé straně faktor nudy a nemožnosti se v zaměstnání realizovat podle představ uvedlo v průměru 35 % respondentů, v loňském roce pak 37 %. „Faktor nudy a nemožnosti seberealizace má za dobu našeho sledování vzestupnou tendenci, až na loňský specifický rok. Je tedy zřejmé, že kancelářští zaměstnanci, kteří se rekrutují z řad středoškoláků a vysokoškoláků, očekávají výzvy, jsou zvyklí vzdělávat se a chtějí být motivováni,“ doplňuje Břehovská.

Mohlo by vás zajímat

Pro firmy

Potřebujete lidi k Vám do firmy? Chcete optimalizovat Vaše HR procesy? Kontaktujte nás, ozveme se vám co nejdříve zpět.

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů

Pro uchazeče

Hledáte lepší pracovní uplatnění? Chcete, abychom vám dali vědět, až se pro vás vhodná pozice otevře? Nahrajte nám, prosím, váš životopis.

Vložením CV souhlasíte se zpracováním osobních údajů