Lenka Pospíchalová

Firma Orifarm

Pozice Department Manager, HR CZ

Linkedin https://www.linkedin.com/in/lenka-posp%C3%ADchalov%C3%A1-48096a29/

Datum 20.1.2019

Odborníci z mBlue připravili pro naše vedoucí zaměstnance Development centrum. Pracovali na vysoké profesní úrovni, zohlednili veškeré naše požadavky a byli vždy zcela k dispozici. Vše navíc velmi příjemně okořenili svěžím humorem a lidským přístupem. Výstupy z Development centra byly zcela relevantní, na jejich základech můžeme pracovat na dalším konkrétním rozvoji našich zaměstnanců.

Chci poděkovat paní Marii Hořákové, panu Zdeňku Vaškovi a paní Kristýně Veverkové za jejich podporu a poradenství při výběru testovaných kompetencí, komunikaci s našimi zaměstnanci, přípravě centra a školení hodnotitelů. V neposlední řadě si vážím velmi pečlivě, odborně a přehledně zpracovaných výstupů a jejich interpretaci jak účastníkům, tak také vedení naší společnosti. Naše zkušenost je jednoznačně pozitivní.

Těším se na další spolupráci založenou na tak vysoké úrovni expertnosti a citlivému a lidskému jednání. Děkuji.

Chcete se dozvědět více?

Jméno a Příjmení*
E-mail*
Telefon
Zpráva