Marta Jakoviv

Firma Certus Mercatus, s.r.o.

Pozice CFO

Linkedin https://www.linkedin.com/in/marta-jakoviv-08b47731/

Datum 9. listopadu 2017

S mBlue jsme začali nejprve při obsazení jedné z volných pracovních pozic, nicméně záhy jsme se začali zajímat také o další služby, které nám byly na prvním jednání prezentovány. Naše spolupráce se nakonec začala ubírat ještě jiným směrem a počátkem roku 2017 jsme zrealizovali dva zcela klíčové projekty pro naší rostoucí skupinu firem. První se zaměřil na popis pracovních činností, vytvoření efektivní organizační struktury, nastavení základních HR směrnic a systému interních porad. Druhý projekt následoval krátce po dokončení prvního a řešil motivaci našich zaměstnanců formou nastavení KPI. Bylo nesmírně fascinující pochopit význam HR a jeho uplatnění ve středně velkém podniku, pozorovat nadšení zaměstnanců už jen proto, že pro ně vzniká něco nového a s odstupem času současně vidíme, kolik práce si dnes ušetříme tím, že nám mblue pomohla vše nastavit. Děkujeme celému týmu, jmenovitě Monice Čápové, Josefu Fidlerovi a Kamilu Mahovskému za jejich profesionalitu, důslednost a lidskost. Velmi také oceňujeme jejich následnou péči a zájem o náš vývoj a práci s nově nastavenými procesy po skončení obou projektů.

 

 

Chcete se dozvědět více?

Jméno a Příjmení*
E-mail*
Telefon
Zpráva