Martina Mózová

Firma HOLLEN s.r.o.

Pozice Finančný riaditeľ

Linkedin https://www.linkedin.com/in/martina-m%C3%B3zov%C3%A1-187526b0/

Datum 7. září 2017

Dobrý deň, pán Curych,
dovol’te mi pod’akovat‘ sa vám za skvelú spoluprácu a aktívny prístup pri riešení našej nepriaznivej situácie s hl’adaním účetní s praxou. Verím, že sme vašou zásluhou našli vhodnú kandidátku, ktorá bude prínosem na oddelení účtovníctva ale aj celej spoločnosti HOLLEN CZ. Dokonca uvažujeme aj o d’alšej vašej kandidátke, ktorú by sme prijali na spracovanie miezd.
 

Chcete se dozvědět více?

Jméno a Příjmení*
E-mail*
Telefon
Zpráva