Business/IT analytik

IČO/projekt - IT a Telekomunikace - Hlavní město Praha

Pro práci na projektu implementujícím požadavky nového účetního standardu IFRS 17, hledáme Business/IT analytika.

Aktuální situace:

 • Je ustanoven interní pracovní tým složený převážně ze specialistů útvarů Financí a Pojistné matematiky, který připravil business zadání potřebných změn v první verzi.
 • Došlo ke změně konceptu řešení v oblasti implementace do místních systémů s ohledem na strategii v rámci skupiny.
 • Stávající business zadání je upravováno a doplňováno dle potřeb nového konceptu a ve spolupráci se zástupci dotčených IT systémů a dle jejich dotazů a připomínek.

Předpokládané činnosti:

 • úvodní seznámení se s projektem
 • identifikaci míst, kde stávající procesy a nastavení systémů / aplikací nevyhovují aktuální koncepci řešení (GAP analýza),
 • z toho vyplývající business požadavky na změny / úpravy
 • tvorba datového slovníku a číselníků
 • řešení dotazů / připomínek k business zadání
 • účast na vybraných pracovních schůzkách

Požadavky pozice:

 • schopnost zpracovat velké množství vstupních informací a srozumitelně je formulovat
 • pracovat s relevantními nástroji / aplikacemi / systémy - MS Office, nástroje na modelování procesů (BPMN, UML) - ideálně Bizagi Modeler
 • Požadované znalosti a zkušenosti s pracovními postupy v oblasti tvorby business / IT analýzy
 • Výhodou je znalost standardu IFRS 17

Parametry spolupráce:

 • Kontrakt na IČO
 • Rozsah: full time
 • Začátek: květen/ASAP
 • Konec: 31.12.2019 (s možným prodloužením)
 • Místo výkonu práce: Praha
Jméno a Příjmení*
E-mail*
Zpráva
Možnost připojit CV
Možnost další přílohy