4 z 10 práce už nebaví

12.06.2020
duvody 2020 long
Michaela Břehovská
Michaela Břehovská Marketing mBlue

V průměru jen asi 6,5 % zaměstnanců na nedělnických pozicích dává výpověď kvůli nízké mzdě. Tato skutečnost vyplynula z dat personálně-poradenské společnosti mBlue, která se v průběhu uplynulých šesti let dotazovala téměř 10 tisíc uchazečů o práci. Pro kancelářské zaměstnance je nejčastějším důvodem odchodu ze zaměstnání nuda a nemožnost seberealizace. V loňském roce takto odpověděli 4 z 10 dotázaných – nejvíce za sledované období. Pro téměř čtvrtinu bylo motivem odchodu vedení společnosti.

Nejsou to peníze, co vede kancelářské pracovníky k odchodu ze zaměstnání

Mzda je důvodem výpovědi v průměru jen pro asi 6,5 procenta lidí.

„4 z 10 uchazečů o práci, se kterými jsme hovořili, v loňském roce uvedli, že důvodem jejich odchodu z předchozího zaměstnání byla nevhodná či nudná práce a nedostatečný prostor k seberealizaci. Dalších 11 procent nevidělo u předchozího zaměstnavatele prostor pro kariérní růst,“ říká Michaela Břehovská, marketingová manažerka personálně-poradenské společnosti mBlue, a dodává: „To ukazuje, že se na trh dostává řada motivovaných lidí, kteří mají chuť pracovat a růst. Pokud v nich zkušený personalista dokáže vyvolat zájem, může získat zapáleného pracovníka, který bude pro společnost skutečným přínosem.“ Ztráta motivace a chybějící prostor k seberealizaci má přitom vzestupnou tendenci. Zatímco v roce 2014 byl důvodem k výpovědi pro 30 % zaměstnanců, o tři roky později pro 35 % a v loňském roce už pro 41 % dotazovaných.

Graf – Meziroční srovnání důvodu výpovědi s nejvyšším podílem

 

O zvyšující se sebedůvěře a ochotě měnit zaměstnání z vlastní vůle svědčí i rostoucí křivka výpovědí ze strany zaměstnanců. Z celkového počtu kancelářských zaměstnanců, kteří měnili pracovní místo, jich podalo výpověď v loňském roce 40 %, přitom před šesti lety to byla necelá pětina (18 %). „Tento trend určitě podpořila obecně nízká nezaměstnanost a neutuchající poptávka po bílých límečcích, a to na všech úrovních, od absolventů po experty ve středním a vyšším managementu. Lidé vědí, že si mohou vybírat, a proto se nebojí se trhu nabídnout,“ doplňuje Břehovská. I přesto, že je na trhu práce nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců, byla zhruba čtvrtina lidí (24 %) v loňském roce nucena odejít kvůli reorganizaci a nadbytečnosti. V průběhu sledovaného šestiletého období jde přitom o stabilní podíl, v průměru přichází ročně kvůli reorganizaci o práci 24 % lidí (v roce 2014 to bylo 20 %, v roce 2017 pak 26 %).

Vliv pandemie na nezaměstnanost nebude dramatický

Svou daň si na trhu práce vybere i letošní jarní koronavirová situace. Firmy se v současné době maximálně soustředí na udržení zakázek i pracovních míst, a tak u kancelářských profesí nedošlo v uplynulých dvou měsících k většímu propouštění, než je běžné. Situace do budoucna už ale tak růžová být nemusí. „Po skončení státní podpory na udržení zaměstnanosti budou firmy nucené snižovat náklady, některé přestanou být životaschopné a je tedy velmi pravděpodobné, že poroste počet propouštěných zaměstnanců,“ komentuje Kamil Mahovský, generální manažer mBlue a doplňuje:  „Z makroekonomického hlediska ale nepůjde o dramatický nárůst nezaměstnanosti, odhadujeme, že půjde o 1–3 %. Napříč trhem sice došlo ke snížení počtu volných pracovních míst, ale meziročně se jedná jen o necelá 2 %.“

Podle Mahovského využijí zaměstnavatelé a manažeři stávající situaci pozitivně k realizaci úsporných opatření. Určitě se ale nebudou zbavovat kvalifikovaných a výkonných zaměstnanců, kteří vytvářejí firmě přidanou hodnotu.

Schopnost managementu motivovat je klíčová

Kvůli neshodám s nadřízenými odchází asi pětina zaměstnanců. Z důvodu ztráty důvěry v nadřízené a v jejich odbornou kompetenci v loňském roce opustilo zaměstnání 12 % lidí, dalšími pohnutkami byly například absence pochval a chybějící zpětná vazba od vedení. „Kvalitní řídicí složky jsou v rámci každé společnosti klíčové. Profesně i emočně správně fungující manažer dokáže nastavit týmovou a motivovanou atmosféru, která má ve finále i ekonomický efekt v podobě snížení fluktuace,“ komentuje Břehovská.

V průměru 13 % respondentů uvedlo jako důvod odchodu ze zaměstnání špatnou atmosféru ve firmě a nevyhovující firemní kulturu. Výpovědi z osobních důvodů pak představují další v průměru 12% podíl na výpovědích zaměstnanců. „Pokud jde o osobní důvody, uvádějí lidé nejčastěji ty rodinné, zdravotní, ale i špatnou dopravní dostupnost do zaměstnání nebo časté služební cesty,“ doplňuje Břehovská.

Informace k průzkumu: Data sbírala personálně-poradenská společnost mBlue v letech 2014–2019 v rámci osobních rozhovorů s 9 192 uchazeči o zaměstnání ve všech pozicích kromě dělnických převážně v Praze. Respondenti odpovídali na dotazy, co bylo důvodem ukončení jejich předchozího pracovního poměru a jaký byl způsob ukončení. V roce 2019 bylo do průzkumu zapojeno 2 780 dotazovaných.

Mohlo by vás zajímat

Staveb square c

HR výzvy ve stavebnictví

Vzhledem k současnému stavebnímu boomu je na trhu nedostatek zkušených stavebních odborníků. Poptávka po zaměstnancích převyšuje nabídku, počet kandidátů klesá, nedaří se je přesvědčit ke změně. Za tím stojí nízká…

17.08.2021
Celý článek

Pro firmy

Potřebujete lidi k Vám do firmy? Chcete optimalizovat Vaše HR procesy? Kontaktujte nás, ozveme se vám co nejdříve zpět.

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů

Pro uchazeče

Hledáte lepší pracovní uplatnění? Chcete, abychom vám dali vědět, až se pro vás vhodná pozice otevře? Nahrajte nám, prosím, váš životopis.

Vložením CV souhlasíte se zpracováním osobních údajů