Onboarding nováčků

02.10.2019
BLOG ONBOARDING LONG
Adéla Antošová
Adéla Antošová HR Partner mBlue a vedoucí Induction Programu

Když firma přijímá nového zaměstnance, není to jenom o podpisu smlouvy a usazení nováčka ke stolu. S nástupem do nového zaměstnání se u kandidátů kromě pocitů nadšení a těšení objevuje i určitá míra stresu a pocit nejistoty z toho, co je čeká, jací budou noví kolegové či jestli náplň práce bude skutečně odpovídat jejich zkušenostem a očekáváním. Aby u nových zaměstnanců převládaly pozitivní emoce nad negativními a po prvních týdnech nehrozily tzv. zaječí úmysly, je dnes žádoucí mít ve firmě dobře nastavený adaptační proces neboli onboarding.

Podívejte se na 3 zlatá pravidla, jak by onboarding měl vypadat, aby se k vám noví zaměstnanci těšili a nadšení jim po prvních týdnech nevyprchalo.

1. Komunikujte již před nástupem

A nemám na mysli domluvit se jenom na podpisu smlouvy. Záleží, jestli je nový zaměstnanec vázán dvouměsíční výpovědní lhůtou v předchozím zaměstnání, nebo zda může nastoupit ihned. V prvním případě je důležité neztratit s kandidátem kontakt, ale občas mu zavolat a zeptat se, jestli je vše v pořádku a jak se těší. Pokud vaše firma pořádá neformální akci, můžete na ni kandidáta pozvat a on se už dopředu seznámí s novými kolegy. Jenom pozor, pokud se bude jednat o introvertního člověka, nemusí mu to být příjemné, proto se neuražte, pokud pozvání odmítne. Jako variantu nabídněte třeba společný týmový oběd v menším počtu lidí.

Dále doporučuji novému zaměstnanci poslat informace o tom, co ho bude u vás čekat. V mBlue nováčkům zasíláme odkaz na Trello, kde najdou podrobnosti jako např. co si připravit za dokumenty v den nástupu, jak funguje provoz budovy, jak vypadají kanceláře, kdo v nich sedí, a to včetně seznamu všech lidí pracujících ve firmě s fotkou, program prvního dne, harmonogram Induction Programu, nabídka mimopracovních aktivit apod. Nový zaměstnanec tak bude alespoň tušit, do čeho jde a nebude vstupovat do neznáma.

2. V den nástupu

První dojem je jen jeden a přesto, že by neměl být směrodatný, nepodceňujte ho. Na nového zaměstnance se připravte – informujte dopředu lidi ve firmě, kdo a kdy bude nastupovat, ideálně pošlete i CV. O pracovním místě se nebudu ani zmiňovat, ale věřte, že přichystaný počítač se všemi přihlašovacími údaji a nastavenými systémy, vizitky na stole, blok a pár propisek udělají dobrý dojem. Provést nováčka firmou, představit ho v kancelářích, ukázat mu, kde si uvaří kafe, i to jsou věci, které nového zaměstnance potěší a dodají mu pocit jistoty pro další dny.

Vezměte nováčka na společný oběd s týmem nebo s lidmi, se kterými by si mohl rozumět i po osobnostní stránce. I tím přispějete k jeho rychlejšímu začlenění do firmy.

3. Induction Program

Induction Program (IP) by měl jako součást procesu onboardingu začít fungovat prakticky od prvního dne. Většina lidí se chce do práce zapojit ihned, chtějí být nápomocní a užiteční, vědět, co mají dělat. A přesně k tomu jim IP pomáhá. Nespoléhejte na to, že se nováčka dobrovolně někdo ujme a vysvětlí mu, co a jak. Je důležité, aby každý nový zaměstnanec dostal stejné a jednoznačné informace o postupech, procedurách, fungování jednotlivých týmů a o určených osobách, na které se může na dané téma obracet s dotazy. IP slouží jako startovní čára celkového programu vzdělávání ve firmě. Dejte mu jasnou strukturu, formu a obsah. Stanovte si, která dílčí témata je žádoucí proškolit pro který typ pozice a vyberte pro každý blok nejvíce kompetentní osobu školitele. Délka IP většinou trvá od jednoho týdne až po několik měsíců po pár hodinách týdně. IP by na druhou stranu neměl suplovat úplně vše. Přímý nadřízený je druhá polovina úspěchu. Ten nemůže na IP spoléhat ze 100% a musí být připraven se svému novému podřízenému dostatečně individuálně věnovat.

Onboarding u vás ve firmě

A jak funguje adaptační proces u vás? Kde máte slabá místa? Nebo u vás onboarding vůbec neřešíte? V době boje o kandidáty je pro firmu optimální onboarding zásadní. mBlue má k dispozici zkušené mentory a kouče v oblasti HR poradenství s mnoha lety praxe ve významných firmách. Rádi Vám s optimálním nastavením onboarding programu poradíme.

Mohlo by vás zajímat

diskriminace square

Právní otázky v náboru

Na první pohled se může zdát, že nábor je zákoníkem práce upraven jen lehce a nechává velkou flexibilitu zaměstnavateli. Můžeme si zvolit formu výběrového řízení, zaměstnat nové zaměstnance i bez…

29.08.2022
Celý článek

Pro firmy

Potřebujete lidi k Vám do firmy? Chcete optimalizovat Vaše HR procesy? Kontaktujte nás, ozveme se vám co nejdříve zpět.

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů

Pro uchazeče

Hledáte lepší pracovní uplatnění? Chcete, abychom vám dali vědět, až se pro vás vhodná pozice otevře? Nahrajte nám, prosím, váš životopis.

Vložením CV souhlasíte se zpracováním osobních údajů