Jak si z hiring manažera udělat spojence

21.06.2023
Hiring manazer long2

Spolupráce mezi oddělením lidských zdrojů (HR) a manažery jednotlivých oddělení je klíčová pro úspěch náboru nových zaměstnanců. Vzájemné porozumění a koordinace jsou nezbytné nejen pro efektivní proces náboru, ale i pro hladké začlenění nových zaměstnanců. Správná spolupráce je také nedílnou součástí HR marketingu a budování značky zaměstnavatele.

Přesně si vyjasněte požadavky na nové zaměstnance

Job Description (popis pracovního místa) je důležitým nástrojem, ale nečekejte, že tento dokument bude stačit pro zahájení hledání nových zaměstnanců. Je nezbytné od samého začátku si navzájem vyjasnit očekávání a získat jasnou představu nejen o potřebných kompetencích a dovednostech pro danou pozici, ale také o osobnosti ideálního kandidáta. Tímto předejdeme ztrátě času s nevhodnými uchazeči. Proces náboru je mnohem snazší, pokud HR Business Partner zná lidi, projekty a procesy v daném týmu. V případě neznalosti se mnoho firem uchyluje k tzv. “dnům pod pokličkou”, kdy HR Business Partner stráví den v kanceláři, kam hledá nové zaměstnance. Tímto nasaje atmosféru, lépe pozná tým a především se vybuduje vzájemná důvěra.

Okamžitá zpětná vazba

Nejlepší je získat feedback ihned po pohovoru. První dojmy jsou obvykle nejrelevantnější. Je třeba si uvědomit, že úlohou HR je poskytovat doporučení a zpětnou vazbu, ale konečné rozhodnutí o přijetí nového zaměstnance náleží manažerovi, který je zodpovědný za začlenění zaměstnance do svého týmu. Vzájemná chemie hraje důležitou roli a jen manažer je schopen posoudit schopnost nového zaměstnance zapadnout do týmu.

Pokud má manažer problém s hledáním času na pohovor nebo poskytnutí zpětné vazby, je vhodné se s ním domluvit na pravidelných 15minutových schůzkách. Při výběru kandidátů je třeba jednat rychle, a kvalitní uchazeči nebudou čekat, až se firma rozmyslí.

Pokud trh nenabízí vhodné kandidáty, měl by HR manažer odvážně sdělit hiring manažerovi, že je třeba upravit profil hledaného zaměstnance a společně přehodnotí požadavky.

Adaptace by měla být řízena hiring manažery

Pokud jde o mentoring nových zaměstnanců, často ho nemůže zastávat přímo hiring manažer, bývá i o několik úrovní výše. Adaptace nových zaměstnanců je obecně problematická – a to i ve firmách, která má procesy adaptace nastaveny. Hiring manažer by měl minimálně na konci každého měsíce zkušební doby provést hodnotící pohovor jak s nadřízeným, tak s novým zaměstnancem. Je důležité získat zpětnou vazbu neformálním přístupem, zajít společně na oběd nebo na kávu. Nový zaměstnanec každopádně bude chtít vědět, jaký dojem na ostatní udělal a jak se může zlepšit.

Pokud vás téma adaptace zajímá více do hloubky, podívejte se na tento článek.

Patero pro dobře fungující spolupráci

  • uvědomte si, že jste na stejné lodi a máte stejný cíl, vyjasněte si vzájemná očekávání hned na začátku
  • důvěřujte si, naslouchejte si a respektujte svoje role – HR má roli poradní a manažer roli rozhodující
  • kvalita není o kvantitě, pokud na velkém množství kandidátů manažer trvá, volte formu assessment centra
  • nebojte se využívat sociální sítě a budovat dobré jméno , vedoucí manažeři většinou zvyklí veřejně vystupovat
  • do adaptačního procesu začleňte na konci každého měsíce neformální hodnocení, získáte cennou zpětnou vazbu od manažera i nového zaměstnance

Mohlo by vás zajímat

adapation

Jak nepřijít o lidi během zkušebky

“Adaptační proces patří ke klíčovým oblastem řízení lidských zdrojů vedle přijímání a následného udržení kvalitních zaměstnanců v podniku.” (Hewitt Associates, 2011) Zažili jste někdy situaci, kdy jste s velkou dávkou entuziasmu…

30.01.2018
Celý článek

Pro firmy

Potřebujete lidi k Vám do firmy? Chcete optimalizovat Vaše HR procesy? Kontaktujte nás, ozveme se vám co nejdříve zpět.

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů

Pro uchazeče

Hledáte lepší pracovní uplatnění? Chcete, abychom vám dali vědět, až se pro vás vhodná pozice otevře? Nahrajte nám, prosím, váš životopis.

Vložením CV souhlasíte se zpracováním osobních údajů