Důvody odchodu ze zaměstnání: pracovníci IT


Společnost mBlue uskutečnila v období od září 2013 do listopadu 2014 výzkum týkající se důvodů, proč lidé mění zaměstnání. Celkem se do výzkumu zapojila 753 respondentů. Jednalo se uchazeče o zaměstnání na pozicích specialistů, nižšího, středního a vyššího managementu s úplným SŠ a VŠ vzděláním, především v Praze z různých oborů a z různých typů firem. Nyní přinášíme výsledky ukazující odlišnosti motivace jednotlivých segmentů uchazečů.

Graf11

Segment IT je dlouhodobě pod drobnohledem HR. Jedná se o pracovníky, kteří jsou na trhu práce považováni za „nedostatkové zboží“. Zároveň jejich přístup k práci bývá často poněkud odlišný od zbylých profesi. IT má zkrátka svá specifika, což dokazují i výsledky našeho výzkumu, v rámci jehož nám odpovídalo 121 uchazečů.
Graf 3

Z výsledků je zřejmé, že pro pracovníky v IT je extrémně důležitá náplň práce, která musí umožňovat rozvoj a umožňovat profesní růst. Oproti tomu „mzdu a benefity“ a „firemní kulturu a podmínky práce“ uvedlo jako důvod odchodu pouze 16 % dotázaných. To může mít více příčin. Buď pro pracovníky IT tyto kategorie nejsou tak závažné, nebo (což mi z vlastní zkušenosti z praxe přijde pravděpodobnější) jsou tyto oblasti ve firmách již tak dobře ošetřeny, že zde firmy dosahují velmi vysoké úrovně a zaměstnanci nemají možnost „odejít za lepším“. Vysoký podíl nadbytečnosti a reorganizace může být přikládán tomu, že práce v IT je často projektová. IT odborníci jsou často najímání na dobu určitou a po dokončení projektu z firmy odcházejí.

Jak je ale ve firmě udržet v době, kdy vzhledem k rozvoji ekonomiky poptávka po špičkových pracovních roste? Odpovědět na tuto otázku není vůbec jednoduché, protože do hry zde vstupuje celá řada faktorů. Základem je role liniového manažera, který ovlivňuje jak vztah s pracovníkem (a více než 30 % respondentů uvádí jako důvod odchodu špatné vedení), tak náplň práce. Druhým pilířem je kvalitní osobní rozvojový plán, který reflektuje zájmy pracovníka, i možnosti firmy. Pro pracovníky IT je často důležitá i možnost odborného vzdělávání. Podstatné je i správné nastavení systému řízení pracovního výkonu tak, aby měl pracovník možnost vidět úspěch z dobře odvedené práce a rozuměl cílům společnosti.

Pro firmy

Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře níže nebo emailem na spolupracujeme@mblue.cz

Jméno a Příjmení*

E-mail*

Telefon*

Zpráva

Pro uchazeče

Navažte s námi dlouhodobou spolupráci. Pokud si přes formulář mProfilu zadáte Vaše parametry ideální pracovní pozice, budeme na Vás myslet a dozvíte se o nové pozici přednostně.

Nechte si monitorovat
trh práce.
Jako máte svého lékaře,
mějte i svého recruitera.

vysněná práce