Jak budovat pozitivní image

05.06.2019
Blog osobní branding long
Eva Hnilicová
Eva Hnilicová Head of HR Partners

Budování značky není jen záležitostí produktů nebo firem. Svou image si dlouhodobě budují také města, prestižní školy, světové měny, obrazy, knihy, známky, různé symboly a další. Nezmínili jsme však kategorii, která má mezi značkami zřejmě tu největší moc a společenskou sílu – a tou je lidská značka (personal branding). Aby nedošlo k mýlce, budování osobní značky není jen otázkou celebrit. To, jak nás ostatní vnímají a jak o nás mluví, silně ovlivňuje náš osobní úspěch – jak v soukromí, tak samozřejmě v naší profesi.

Dobrá zpráva je, že stejně jako u všech značek, i značku osobní lze vybudovat. Můžete na to jít metodou pokus / omyl, nebo se naučit pár principů, které mohou výrazně vylepšit Vaši společenskou pověst a posílit tak Vaši osobní značku.

„Naše osobní značka je to, co o nás lidé říkají, když zrovna nejsme v místnosti.“ Jeff Bezos

Abychom mohli úspěšně budovat naši osobní image, je třeba vzbuzovat v druhých emoce. Jinými slovy umět v okolí vyvolat takové sympatie, které k nám budou okolí přitahovat. Ne rozum, ale právě emoce hrají hlavní roli v lidském rozhodování. Rozum sice není zcela upozaděn, ale hraje spíše roli usměrňovací (naskočí ve chvíli potřeby „záchranné brzdy“ či „obhájce“).

„Člověk není rozumná bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí.“ Damasio / F. Koukolík

 A co je tedy klíčem k pozitivní image Vaší osobní značky?

1.Objevte své talenty

Lidé nám budou nejradši platit za to, že děláme něco, k čemu máme předpoklady a děláme to lépe než někdo jiný. Zaměřte se primárně na rozvoj toho, v čem můžete vyniknout. Talent sám o sobě nestačí, je třeba na něm poctivě pracovat a postupnou prací z něj silnou stránku vypěstovat.

2. Posilujte své charisma

Dobrou zprávou je, že s charismatem se člověk nerodí. Samozřejmě existují vrozené dispozice, které mohou charismatu napomoci, ale z větší části je to získaná či naučená schopnost. Nezaměňujte prosím atributy, které lidem imponují, jako je popularita, zábavnost či inteligence za skutečné charisma. Jak se rodí osobní kouzlo i bez těchto rekvizit? Stačí k tomu výbava, kterou má každý z nás k dispozici. Stačí, když dokážeme zařídit, aby se s námi lidé cítili dobře, až nadšeně.

“Charismatická osoba se vyznačuje velkou vnímavostí k emocím druhých a mimořádnou schopností emoce vyvolávat a současně jim odolávat.”  Wiseman

Jak toho ale docílit? Dodávejme lidem okolo nás pocit jejich vlastní důležitosti a sebevědomí. K tomu samozřejmě potřebujeme dostatek vlastního sebevědomí a charismatické komunikace, o kterých si povíme níže.

3. Rozvíjejte své osobní kouzlo a sebevědomí

Jak poznáme, kolik sebevědomí vlastně máme a jak se dá zdravě posilovat? To, jak nás lidé vnímají je z velké části odrazem toho, jak se vnímáme my sami. Můžeme využít různých psychologických testů, ale nejlépe nám poslouží vlastní pozorování. Zapojte svého vnitřního kritika a sledujte ho, jak se k Vám chová, když se například něco nepovede. Nebo když si ráno stoupnete před zrcadlo. Uvědomte si také, jaké typy lidí přitahujete. Pokud máte komplikované a nevyřešené vztahy s ostatními, indikuje to často také nevyřešené problémy ve vztahu k sobě samotnému.

Co ale dělat s podlomeným sebevědomím? Důležité je zmínit, že sebevědomí je naučené a jako jsme schopni ho ztratit, jsme schopni ho i postupně získat zpět. Jak už to tak bývá, je to rozhodně běh na dlouhou trať, který však jistě stojí zato. Ta cesta, která ke zlepšení našeho sebevědomí vede, je skrze naše sebepoznání a následně sebepřijetí. Sebepoznání spočívá v uvědomění si, kde jsou naše silné stránky a kde nedostatky, záliby, strachy, motivace či demotivace. Sebepřijetím myslíme to, že jednoduše přijmeme to, co jsme objevili ve fázi sebepoznání a přijmeme to takové, jaké to ve skutečnosti je. To však neznamená rezignovat na svůj další rozvoj, právě naopak. Jen nemá smysl užírat se za to, jací ve skutečnosti jsme. A rada na závěr: Chvalte se!

4. Naučte se charismaticky komunikovat

Jaký styl komunikace probouzí v lidech sympatie a pocit charismatu?

Zaprvé je to komunikace, která v lidech navozuje dojem, že jste si podobní. Ať už cestou zrcadlení druhého, podobným smyslem pro humor a snahou o hledání podobných témat ke komunikaci.

Kromě podobnosti vnímáme jako charismatickou pozornost druhých. Zkuste navodit příjemný oční kontakt, pozorně druhým naslouchejte a podpořte to zvídavými dotazy, kterými dáte najevo, že máte zájem o osobu vašeho protějšku.

A v neposlední řadě působí na lidi velmi charismaticky, když jim dáte najevo své přijetí. Téměř každý touží být přijímán ostatními lidmi. Toho můžeme docílit úsměvem, otevřenými gesty a projevením souhlasu.

Samostatnou kapitolou je náš hlas, který má na charismatickou komunikaci zásadní vliv. Sympaticky působí spíše hluboký hlas s nižší kadencí slov.

5. Obal prodává aneb jak se správně obléknout

Důležitou součástí každé značky je její vizuální identita, tj. to, jak se značka prezentuje navenek. Co vše patří do vizuální identity lidských značek a co byste si tedy měli při budování osobní značky ideálně pohlídat?

Ačkoli to není stále tak běžné, mnoho lidí má své logo a grafické materiály. Další prvky naší vizuální identity se týkají našeho vzhledu. Bylo by naivní si myslet, že naše tvář a postava nehrají žádnou roli. A se vzhledem velmi související důležitý faktor naší vizuální identity, který se na rozdíl od tváře a postavy dá velmi lehce ovlivnit, a to náš styl oblékání. Ten, kdo na svůj vzhled a styl oblékání příliš nehledí, jen zbytečně ztrácí kredit u spousty lidí, kterým na tom velmi záleží. Náš vzhled vytváří velkou část prvního dojmu, který zanecháváme. Když vezmeme v úvahu, že první dojem lze v budoucnu jen velmi těžko přebýt, je dobré ho nepodcenit.

6. Prezentujte svůj osobní příběh

Lidé nás posuzují mimo jiné na základě našeho osobního příběhu. Ten dodává naší značce význam a hodnotu. Pokud víme, že hovoříme s úspěšným člověkem, vnímáme ho úplně jinak než člověka bez příběhu. Je pro nás zkrátka zážitkem se s ním setkat. Silný osobní příběh dodává naší osobní značce na významu a na hodnotě.

Vzorec úspěšného osobního příběhu zahrnuje mix tři elementů: osobních vloh, vize a vytrvalosti. Těžiště příběhu představuje právě výdrž.

Pokud Vás náš krátký nástin toho, jak je možné budovat svou osobní image, inspiroval, doporučujeme Vám zavítat do plnohodnotného kurzu Filipa Kahouna „Osobní marketing I.: Jak si vybudovat pozitivní image?“ zveřejněného na portálu Seduo, ze kterého jsme se volně inspirovali.

Mohlo by vás zajímat

Pro firmy

Potřebujete lidi k Vám do firmy? Chcete optimalizovat Vaše HR procesy? Kontaktujte nás, ozveme se vám co nejdříve zpět.

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů

Pro uchazeče

Hledáte lepší pracovní uplatnění? Chcete, abychom vám dali vědět, až se pro vás vhodná pozice otevře? Nahrajte nám, prosím, váš životopis.

Vložením CV souhlasíte se zpracováním osobních údajů