Jak lze řešit výpadek ve vašem HR oddělení – 2. díl

V únoru jste si na našem blogu mohli přečíst článek o situaci náhlého výpadku na HR oddělení našeho klienta, společnosti Bobcat Doosan Manufacturing. Pomocí našeho produktu Interim Recruitment, kdy do společnosti na limitovanou dobu nastoupil náš kolega Milan Vondráček, neměla tato situace negativní dopad na fungování společnosti a naopak zajistila plynulý chod HR oddělení až do nástupu nového manažera.

Situace

Obdobný případ se odehrál i v naší spolupráci se společností Fortuna v loňském roce. Fortuna se chystala realizovat významný transfor­mační IT program v regionu České republiky, Slovenska a Polska. Cílem bylo vyměnit core IT systém společno­sti a jelikož nebylo možné na tento projekt plně alokovat stávající zaměstnance společnosti, bylo potřeba najmout zkušeného IT recruitera, jenž bude mít za úkol vybrat a nabrat cca 15 IT profesionálů primárně z České republiky. Ani v rámci HR nebyly na tento pro­jekt vyčleněny žádné kapacity. Management projektu byl zahraniční s vysokými požadavky na vhodné kan­didáty a bylo potřeba jednat okamžitě. Časový horizont trvání této potřeby klienta byl cca 6 měsíců.

Řešení

Naše společnost alokovala na tento projekt okamžitě zkušenou Interim recruitment manažerku, která se rych­le seznámila s prostředím, volnými pozicemi, potřebami klienta, a zastřešila veškerou náborovou agendu v rám­ci transformačního programu. Začátek hiringu nových IT specialistů tedy nemusel být odložen a zkušená IT recruiterka začala obratem obsazovat potřebné role ve spolupráci se zahraničními manažery programu.

Výsledek

Za 6 měsíců se Interim recruitment manažerce podaři­lo obsadit 13 silně specializovaných především IT rolí, včetně manažerských. Taktéž nastavit spolupráci s ex­terními dodavateli a interní procesy v této oblas­ti, a zastřešit agendu interního HR pro nově nastupující kandidáty, včetně komunikace s právním oddělením.

Během projektu, přesněji již 2 týdny po jeho začát­ku, musel z rodinných důvodů odstoupit HR Manažer společnosti, který spolupráci s mBlue inicioval a rozhodl se po výběrovém řízení pro naši společnost. Byl nah­razen týmem Interim HR specialistů od konkurenční společnosti. I v tomto velmi složitém prostředí se naší Interim recruitment manažerce podařilo zorientovat, plnit očekáváné cíle a nastavit prostředí spolupráce s cílem uspokojit potřeby klienta.

Klient touto chytrou volbou outsourcované IT recruit­ment manažerky na celkových nákladech ušetřil téměř 50 % oproti nákladům za externího dodavatele. Postavil tým kvalifikovaných odborníků, z nichž někteří zůsta­nou klíčovými zaměstnanci společnosti i po ukončení projektu. To mimo jiné ocenil i tehdejší HR Director Fortuny, Petr Draxler: „Veronika se díky svým bohatým zkušenostem s náborem kvalifikovaných IT specialistů rychle zorientovala v potřebách Fortuny a velice nám tak pomohla s náborem těchto specialistů v době, kdy naše vlastní kapacita v této oblasti byla omezená.“

Více informací o mBlue službě Interim Recruitment naleznete zde.

Pro firmy

Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře níže nebo emailem na spolupracujeme@mblue.cz

Jméno a Příjmení*

E-mail*

Telefon*

Zpráva

Pro uchazeče

Navažte s námi dlouhodobou spolupráci. Pokud si přes formulář mProfilu zadáte Vaše parametry ideální pracovní pozice, budeme na Vás myslet a dozvíte se o nové pozici přednostně.

Nechte si monitorovat
trh práce.
Jako máte svého lékaře,
mějte i svého recruitera.

vysněná práce