Proč měníme zaměstnání – 1. díl

Lidé nastupují do zaměstnání s různým očekáváním a s různými ambicemi. V dnešní době již lidé nehledají pouze „obživu“, ale důležitá je pro ně seberealizace. Aktuálním trendem je i to, že lidé se chtějí chodit do práce bavit a očekávají příjemný kolektiv a zábavnou náplň práce. Rozdíl mezi volnem a prací se stírá.

Abychom potvrdili pocity, které máme z trhu, realizovala naše společnost v letech 2013, 2014 a 2015 výzkum důvodů odchodu ze zaměstnání, kterého se účastnilo 1863 respondentů. K našemu překvapení jsme zjistili, že jedním ze dvou důvodů, kteří zaměstnanci uvádějí jako důvod odchodu, není mzda – jak se obecně traduje – ale nemožnost kariérního růstu a seberealizace. Dalším z důležitých faktorů je nespokojenost s vedením firmy. Naopak mzdu uvedlo jako důvod odchodu jen 3 % respondentů. To byla pro nás zajímavá zjištění.

Výstřižek

Důvody odchodu ze zaměstnání

Oproti klasickým příručkám personální práce, které svá doporučení zobecňují, náš výzkum byl zaměřen na velmi specifický vzorek. Našimi respondenty jsou zaměstnanci centrál společností – tedy hlavně vysokoškolsky vzdělání pracovníci na pozicích manažerů a specialistů především v Praze a okolí.

Kvůli nedostatečné možnosti kariérního růstu a seberealizace odchází zhruba 50 % zaměstnanců. Kariérní růst nicméně znamená nejen povýšení, ale i změnu pracovní náplně a zapojení do projektů, přesun mezi odděleními a odborný rozvoj. Tato oblast je však personálními manažery a TOP managementem podceňovaná. Linioví manažeři nechtějí své podřízené pustit do jiných oddělení a drží je ve svém týmu tak dlouho, až se zaměstnanci naštvou a nakonec z firmy odejdou úplně.

Kvůli nemožnosti kariérního růstu a rozvoje odchází hlavně lidé z velkých firem. Zatímco u malých společností je to pouze třetina odpovědí, ve firmách nad 50 zaměstnanců je to polovina. Tato data potvrzují, že pro lidi není důležitý pouze manažerský růst a vedení většího množství lidí, ale spíše odborný rozvoj. Malé firmy, které nemají tak specializované pozice, to svým zaměstnancům umožňují.

Nejcitlivější jsou na faktor seberealizace pracovníci obchodu, výroby, IT a vrcholového vedení. Proč právě lidé z IT tak touží po kariérním růstu? Pro pracovníky v IT je důležitý odborný růst. Chtějí se učit nové technologie, čímž si i udržují svoji hodnotu na trhu práce. Ale hlavně je to baví: každý technik si chce hrát.

Na další důvody odchodu ze zaměstnání se zaměříme v příštím díle. Pokud máte k tématu nějaké dotazy či připomínky, můžete je směřovat na autorku analýzy Zuzku Paulovou na zuzana@mblue.cz.

Autorka článku: Mgr. Zuzka Paulová

Autorka článku: Mgr. Zuzka Paulová

 

Pro firmy

Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře níže nebo emailem na spolupracujeme@mblue.cz

Jméno a Příjmení*

E-mail*

Telefon*

Zpráva

Pro uchazeče

Navažte s námi dlouhodobou spolupráci. Pokud si přes formulář mProfilu zadáte Vaše parametry ideální pracovní pozice, budeme na Vás myslet a dozvíte se o nové pozici přednostně.

Nechte si monitorovat
trh práce.
Jako máte svého lékaře,
mějte i svého recruitera.

vysněná práce