Jak se připravit na pohovor

03.05.2016
jak se pripravit na pohovor rect
Zuzana Paulová
Zuzana Paulová mBlue

Pohovor je Vaše šance, jak získat mnohdy vysněné místo. Sepsali jsme pro Vás praktické rady, které Vám usnadní proces výběrového řízení.

Informace o společnosti

Na pohovor se důkladně připravte. Podívejte se na internetové stránky firmy. Mají-li na nich výroční zprávu, projděte si ji. Získané informace použijte ve vhodný okamžik na pohovoru, vyjádříte tak svůj zájem o společnost i místo.

Pokud máte možnost hovořit se stávajícím zaměstnancem Vašeho potenciálního zaměstnavatele, využijte toho.

Váš životopis

Přečtěte si znovu svůj životopis, abyste nebyli zaskočeni otázkami na délku předchozího zaměstnání nebo nějakou konkrétní činnost či kurz, který jste v CV uvedli.

Připravte si odpovědi na očekávané otázky, které se vztahují k pozici, na níž se hlásíte. Položte je na závěr pohovoru, kdy Vás k tomu personalista vyzve.

Oděv

Očekávanou samozřejmostí ze strany personalistů je Váš vhodný oděv.

  • U mužů je to oblek, u žen kostým, případně halenka se sukní (ke kolenům, ne kratší) či kalhotami, společenská obuv, upravené vlasy a nehty, příjemný parfém, střídmé líčení a šperky.
  • Máte-li tetování či piercing, na pohovor je zakryjte.
  • Muži s dlouhými vlasy si je dají do culíku.

Cesta na pohovor

Cestu na místo pohovoru si pečlivě naplánujte a vezměte v úvahu dopravní a meteorologickou situaci – hlavně v zimě.

Těsně před pohovorem

Na interview přijďte 10 – 15 před jeho začátkem. Budete mít dostatek času dojít si na toaletu a naposledy se upravit.

  • Před pohovorem zásadně nekouřit.
  • Vyplivnout žvýkačku.
  • Zcela vypnout mobil.
  • Zorientovat se a najít správné dveře. S těmi Vám může pomoci recepční. K té se chovejte velmi zdvořile. Někdy může být prvním filtrem uchazečů.

Pohovor

Na správné dveře zaklepejte až v domluvenou hodinu. Personalista bude potěšen, že jste přišli včas, a hned na začátku Vám připíše kladné body.

Při pozdravu i při následném loučení mu stiskněte pevně ruku a dívejte se mu do očí.

Snažte se udržovat vhodný oční kontakt po celou dobu pohovoru. Notoričtí zavírači očí se překonají a hodinu je vydrží mít otevřené a směřovat je na personalistu.

Odpovídejte na otázky, na které se Vás zeptá. Odpovídejte věcně, uvádějte příklady. Vyvarujte se příliš stručných odpovědí nebo naopak nekonečných příběhů. Personalista mí předem omezený čas, během které o Vás potřebuje zjistit maximum informací. Když mu to znemožníte stručností či rozvláčností, nepošle Vás ve výběrovém řízení dál. Nepřekrucujte fakta a nedělejte ze sebe něco, co nejste, buďte sami sebou.

Když hovoříte, snažte se přizpůsobit personalistovi. Je-li Váš protějšek spíše tichý, Vaše hlučnost a rozmáchlá gesta ho odradí a naopak. Nikdy mu neskákejte do řeči. Nepoužívejte žargon.

Při pohovoru se soustřeďte na pohovor, na nic jiného – i kdybyste tisíckrát chtěli. Možná to bude znít směšně, ale někteří kandidáti jsou schopní nevídaných věcí – vytáhnout si svačinu, líčit se, nebo dokonce kreslit portrét personalisty. Tyto extrémy ve společnosti přátel projdou, ale při interview ne.

Snažte se eliminovat vše negativní. Je sice možné, že Váš bývalý šéf byl, ztělesním všech nectností, ale v žádném případě ho nepomlouvejte. I tento fakt se dá zformulovat jako např. rozdílné pojetí ve vedení projektu s konkrétním příkladem, hlavně bez emocí a negací.

Na konci dostanete prostor položit Vaše otázky, ptejte se např. na 3 nejdůležitější/hlavní úkoly, na které se budete muset soustředit, pokud byste nastoupili. Jaká školení společnost poskytuje. Informujte se o firemní kultuře. Důležité jsou otázky o struktuře společnosti a detaily Vaší práce.

Pohovor je Vaše šance prodat se a získat možnost osobního setkání s vedoucím oddělení, případně ředitelem firmy, záleží na velikost společnosti, kam se hlásíte.

Buďte zdvořilí, usměvaví, zdravě sebevědomí, nehrbte se, nebojte se ukázat, co jste v předchozích zaměstnáních dokázali. Společnosti hledají „toho pravého“. To je někdo, kdo pro ně bude přínosem. Buď svou odborností, zkušeností nebo potenciálem.

Pohovor bývá obvykle na 60 minut, které buď maximálně vytěžíte a získáte důvěru personalisty, nebo Vaši hodinu promarníte a vytoužené místo získá někdo jiný.

Nejčastější otázky na interview

Přestože Vám bude personalista klást různé dotazy, s největší pravděpodobností zazní jeden z těchto:

Co víte o naší firmě? Při pečlivé přípravě, kdy se doma předem podíváte na internetové stránky společnosti, nebudete zaskočeni, budete mít dostatek informací a vypíchnete to důležité. Ukážete tím svůj zájem. Historii firmy při odpovědi přeskočte, zaměřte se zejména na zajímavé ekonomické ukazatele, produkty či služby jak v konkrétní pobočce, tak v ČR či celosvětově, pozitivní pověst firmy v regionu.

Proč jste si vybral právě naši společnost? Možná je Vaším důvodem blízkost firmy od Vašeho bydliště, ale to není ta správná odpověď. Snažte se najít na firmě něco výjimečného. Může to být stejný obor, ve kterém jste dosud působil, případně stabilita a dobrá pověst firmy na trhu, nebo třeba Vaše specifické know-how, které můžete uplatnit právě v dané společnosti, zajímavá pracovní náplň uvedená v inzerátu, doporučení známého.

Proč jste odešel z minulého zaměstnání/uvažujete o změně zaměstnání? Své důvody znáte, nebojte se je využít jako výhodu pro budoucího zaměstnavatele. Mohl jste se cítit nevyužitý, nevytížený, nebo jste neměl možnost pro uplatňování svých nápadů a vizí. Jste v aktuálním zaměstnání již více jak 5 let a pociťujete nutnost změny.

Pokud jste odcházeli kvůli osobním sporům s nadřízeným, rozhodně ho nijak nepomlouvejte. Měli jste zkrátka jiné pojetí, jak řešit jednotlivé činnosti nebo problémy.

Vaše silné/slabé stránky? Mějte pro obě varianty připraveno pět odpovědí včetně příkladů. Každý v něčem vynikáme a něco nám nejde. I slabina se může stát výhodou, pokud ukážete, že na jejím odstranění pracujete.

Zaměstnavatelé oceňují lidi, kteří přicházejí s novými nápady, které buď přinesou zisk, nebo uspoří náklady. Pokud jste generátor nápadů a ještě je Vaše přidaná hodnota, že nápad umíte přeměnit v projekt, ten vést a úspěšně zakončit, umíte dobře komunikovat, motivovat, zvládat konfliktní a krizové situace, jedná se o Vaše silné stránky.

Pociťujete-li, že byste mohl být k lidem více otevřený, může to být slabá stránka, ale pokud ji doplníte o fakt, že jste spíše analytický typ a sdílíte až finální výsledek Vašeho důkladného uvažování, dokážete ze slabiny udělat silnou stránku.

Váš největší pracovní úspěch/neúspěch? Buďte připraveni, že personalistu budou zajímat velmi konkrétní věci a bude se ptát do detailu.

Pro úspěch si vyberte něco, co bylo mimořádné pro Vás tím, že jste něco dokázal, naučil se něco nového a můžete to nyní replikovat. Obvykle to bývá pozitivem i pro firmu, pokud tedy např. Váš projekt přilákal nové zákazníky a Vám se podařilo zvýšit obrat o x%, nezapomeňte to zmínit.

Při neúspěchu nejde ani tak o to, co se nepovedlo, žádný učený z nebe nespadl, ale podstatné je, jak jste se z toho poučil. Když kupříkladu došlo ke zbytečnému konfliktu, ale Vy jste si naplno uvědomil, že je potřeba při diskusi dát prostor všem a ještě dělat z pracovních schůzek zápisy, prokážete, že se umíte ze svých chyb poučit a přetočit je v silnou stránku.

Co Vás v práci motivuje? Každého zaměstnavatele zajímá, co Vás nejvíce baví, protože tak může co nejlépe využít Vašich schopností, talentů, zkušeností a potenciálu. Ukažte, co umíte. S největší pravděpodobností nehledáte nudné a stereotypní zaměstnání, ale takové, kde se budete moci naplno realizovat.

Kde byste chtěl být ve své kariéře ode dneška za pět let? Každý z nás má nějakou vizi, sen či přání. Na pohovoru by se však tento sen měl shodovat s daným zaměstnáním. Jen si třeba můžete představit sebe jako vedoucího projektu, nebo vedoucího malého týmu. Nedávejte si malých, ale ani zbytečně ambiciózních cílů. V prvním případě by bylo Vaše sebevědomí příliš nízké, o to zaměstnavatelé nestojí, přebujelé sebevědomí se může stát stopkou v dalším pokračování výběrového řízení.

Povězte mi, kdy jste musel řešit konflikt v zaměstnání . Do konfliktu se občas dostaneme všichni. Důležité je, jak v té situaci postupujeme. Zda vítězí emoce, nebo rozum a profesionalita. Vyberte si konkrétní situaci a snažte se demonstrovat, jak jste postupoval, aby nedošlo k poškození dobrých vztahů lidí zapojených v konfliktu a ideálně dosaženo v konečné fázi win-win řešení.

Schopnost vést tým – máte-li předchozí zkušenost s vedením lidí, využijte ji. Pokud ne, nic se neděje. Zkuste odhadnout, jaký byste byl vedoucí – např. jak byste své podřízené motivoval, rozděloval práci, odměňoval a rozvíjel.

Týmová práce – popřemýšlejte, zda jste spíše týmový hráč, nebo sólista. Pokud se vyhodnotíte jako týmový hráč, kde v týmu stojíte? Přicházíte s novými myšlenkami, nebo se spíše snažíte plnit dané úkoly? Jste spíše na začátku projektu? Nebo na jeho konci? Nebo vyhodnocujete jednotlivé kroky?

Jak byste přispěl k úspěchu naší firmy? Ve společnosti jste sice poprvé, ale měl byste se dokázat prodat. Po předchozí pracovní zkušenosti dokážete hovořit o dokončených úspěšných projektech. Uveďte je tedy jako příklad, který by se mohl aplikovat u nového zaměstnavatele. Snažte se realisticky odhadnout, proč by si měli vybrat Vás.

Jazykové schopnosti – počítejte s tím, že část pohovoru bude vedena v cizím jazyce, je-li uveden jako jeden z požadavků v inzerátu. Personalista si ověří, zda jste skutečně pokročilý uživatel, jak uvádíte v životopise. Vyhnout se komunikaci v cizím jazyce Vás okamžitě diskvalifikuje a zároveň ukáže Vaše nízké sebevědomí. Hovořte tedy, i pokud víte, že uděláte mnoho chyb.

Platové očekávání – mějte připravenou odpověď ve formě konkrétní sumy, případně balíčku, ze kterého by se Váš plat měl skládat.

Kdy můžete nastoupit? Někdy zaměstnavatel na pozici pospíchá a ocení Vaši snahu o dohodu, je-li v současném zaměstnání možná. V odpovědi buďte upřímní. Víte-li, že Vás původní zaměstnavatel nepustí dříve jak po výpovědní lhůtě, je to fakt, který personalistovi řekněte.

Další možné otázky:
Kdybyste si mohl vybrat povolání nezávisle na Vašich dosavadních zkušenostech a nutnosti vydělávat, jaké byste si vybral?
Pracujete raději v týmu, nebo sám?
S jakým druhem lidí byste nerad pracoval?
Co Vás motivuje k práci?
Jak si představujete místo, které Vám nabízíme?
Proč chcete vykonávat tuto pozici?
Pokud byste toto místo přijal, co byste dělal po nástupu?
Jak byste reagoval, kdyby Vaši kolegové nesouhlasili s Vaším přístupem k nějakému problému?
Kontaktoval jste i jiné společnosti? Kolik pohovorů jste již absolvoval? Máte i jiné nabídky?

Ať už Vám budou dotazy příjemné či ne, Vy zůstaňte příjemní po celou dobu pohovoru.

Závěr pohovoru

Poděkujte za čas, který Vám byl věnován, a zeptejte se, jak bude výběrové řízení dále pokračovat. Případným neúspěchem se nenechte odradit. Neúspěšný pohovor berte jako přípravu na ten následující, poučte se ze svých chyb a ten další už bude perfektní a Vy získáte vysněné místo.

Hodně úspěchů při Vašem pohovoru.

mBlue tým

Mohlo by vás zajímat

rawpixel-699806-unsplash

7 rad pro nástup do nové práce

1.září, první školní den… Ačkoli jsme jen mlhavě tušili, co nás další roky čeká, byli jsme plni očekávání, těšili se na nové kamarády a zážitky, zároveň jsme ale tušili, že…

14.08.2018
Celý článek
desatero uchazece

Desatero kandidáta

V souvislosti s 10letým výročím mBlue jsme pro všechny, kteří si pohrávají s myšlenkou změny zaměstnání, připravili kandidátské desatero. Deset rad od našich zkušených HR partnerů, jak proplout výběrovým řízením…

03.02.2022
Celý článek
Blog Osobní branding square

Jak budovat pozitivní image

Budování značky není jen záležitostí produktů nebo firem. Svou image si dlouhodobě budují také města, prestižní školy, světové měny, obrazy, knihy, známky, různé symboly a další. Nezmínili jsme však kategorii,…

05.06.2019
Celý článek

Pro firmy

Potřebujete lidi k Vám do firmy? Chcete optimalizovat Vaše HR procesy? Kontaktujte nás, ozveme se vám co nejdříve zpět.

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů

Pro uchazeče

Hledáte lepší pracovní uplatnění? Chcete, abychom vám dali vědět, až se pro vás vhodná pozice otevře? Nahrajte nám, prosím, váš životopis.

Vložením CV souhlasíte se zpracováním osobních údajů