Novela zákoníku práce: klíčové změny odhaleny

23.08.2023
pracovni pravo long
Markéta Krása
Markéta Krása Marketing Manager

Novela zákoníku práce přichází s velkými inovacemi, které reflektují požadavky Evropské unie na sjednocení podmínek pracovního trhu. Tyto změny budou mít zásadní vliv na pracovní prostředí. V dnešním článku se společně podíváme na nejdůležitější klíčové body této novely a na to, jak ovlivní každodenní pracovní život.

1. Home Office

Jedním z výrazných trendů nového zákoníku je uznání home office jako standardní součásti pracovního prostředí. V případě, že povaha práce umožňuje vzdálený výkon (typicky v kancelářských profesích), je potřeba, aby zaměstnavatelé se zaměstnancem uzavřeli krátkou dohodu o výkonu práce na dálku. Ta by měla být doplněna interní směrnicí, která podrobně specifikuje podmínky využívání home office. Jednoznačnou výhodou směrnice je, že může být v budoucnosti zaměstnavatelem změněna jednostranně. Odpadá tedy nutnost měnit složitě dohody s každým zaměstnancem.

Směrnice definuje, jak často mohou zaměstnanci home office využívat nebo jak mu budou kompenzovány náklady, které při práci z domova vzniknou. Zaměstnanci mají dle novely možnost flexibilně rozvrhovat si doma svou pracovní dobu, její začátek a konec, přičemž směrnice může určit dobu, kdy je zaměstnanec povinnen být k zastižení. Směrnice může také zakázat práci z domova mezi 22.00 a 6.00 hod ráno, práce v noci není v zájmu zaměstnavatele. Stejně tak může směrnice definovat formu komunikace během home office, nutnost mít zapnutou kameru během online meetingů, apod.

Určitá skupina zaměstnanců má právo o home office požádat a pokud zaměstnavatel žádosti o home office nevyhoví, musí důvody sepsat a doručit je. Typicky se jedná rodiče malých dětí do 9 let, těhotné zaměstnankyně nebo zaměstnance, pečující o jinou osobu. Důvodem zamítnutí mohou být jen vážné provozní důvody, tedy zejména pokud se jedná o profese, které z domova vykonávat nelze. V případě, kdy zaměstnavatel neumožní výkon práce na dálku zaměstnanci, který na něj má ze zákona právo, mu tak hrozí pokuta až do výše 300 000 Kč.

Jak nastavit proplácení nákladů, které zaměstnanci při práci z domova vzniknou? Zaměstnavatel si může vybrat z proplácení nákladů formou paušálu za každou hodinu práce z domova, který bude stanoven vyhláškou nebo dle skutečných nákladů, které zaměstnanec prokáže. Pro jednoduchost administrativy doporučujeme stanovit vnitřním předpisem, že náklady budou propláceny paušálem. Počáteční navrhovaná výše této náhrady činí 2,80 Kč za hodinu práce. Při 160 odpracovaných hodinách měsíčně by se tedy jednalo o částku ve výši 448,- Kč. Paušál bude pro firmu daňově uznatelný náklad do výše částky stanovené vyhláškou a pro zaměstnance nebude podléhat dani z příjmu.

Ovšem dle § 190 , odst. 2 je zde i atraktivní možnost si předem písemně v dohodě se zaměstnancem sjednat, že náhrady nákladů zaměstnancům nepřísluší. Home office je totiž zaměstnanci vnímán spíše jako benefit, ušetří jim čas a náklady za dopravu do zaměstnání a pokud by zaměstnavatel musel práci z domova ještě finančně kompenzovat, bude mít tendence vrátit lidi do kanceláří.

Zákon rovněž bude pamatovat na možnosti ukončení dohody o práci na dálku, bude možné z obou stran vypovědět dohodu o práci na dálku ve lhůtě 15 dní, bez udání důvodu.

2. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Novela přináší úpravu, která zavádí nárok na dovolenou a příplatky za práci ve svátcích, v noci nebo o víkendech pro osoby, které pracují na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPČ a DPP). Tím se rozšiřuje zabezpečení pro tuto skupinu pracovníků a zajišťuje jim lepší pracovní podmínky.

Oproti zaměstnaneckému poměru, kde zaměstnavatel má povinnost dobu rozvrhu pracovní doby sdělit 2 týdny předem (pokud se nedohodnou jinak), u “dohodářů” platí lhůta 3 dny předem a je dokonce možné, že senátem projde varianta, že zaměstnanec a zaměstnavatel by se mohli dohodnout, že tato povinnost nebude potřeba.

Nárok na dovolenou u smluv DPP a DPČ vejde v účinnost až od 1.1. 2024. Platí, že je třeba odpracovat min. 4 týdny, aby nárok na dovolenou vznikl.

Záležitost pracovní doby nebo dovolených obvykle nebývá ve smlouvách DPP a DPČ výslovně zmíněna, to znamená, že ve většině případů nebude potřeba současné smlouvy měnit.

3. Odpočinek v týdnu a mezi pracovními směnami

Evropský soud rozhodl, že odpočinek v týdnu by měl být roven součtu odpočinku v týdnu a v délce odpočinku mezi směnami, což by v České republice znamenalo 35 hod plus 11 hod, celkem 46 hodin. Novela zákoníku tedy zkracuje dobu odpočinku v týdnu na 24 hod, aby celková doba odpočinku v týdnu zůstala na stejné hodnotě 35 hod.

4. Rodičovská dovolená

Rodič musí uvést, jak dlouho bude na rodičovské dovolené 30 dní předem. Poměrně zajímavá změna je, že na rodičovskou dovolenou se mohu zaměstnanci vracet opakovaně, kdy například dítě nezvládne nástup do jeslí nebo školky, rodič se vrací znovu na rodičovskou.

5. Komunikace elektronicky

Zákoník práce bude zohledňovat komunikaci elektronickou formou, což by mělo přispět ke zvýšení efektivity a urychlení pracovních procesů. Bude však nutné pečlivě rozlišovat, které dokumenty lze komunikovat elektronicky a jakým způsobem.

Například zaměstnavatel může doručit zaměstnanci okamžité zrušení pracovního poměru do jeho „soukromé e-mailové schránky“, pokud mu ji zaměstnanec sdělil v souhlasném písemném prohlášení. Pokud jde o postup při doručování písemností prostřednictvím systému datových schránek, zde návrh novely přináší odstranění podmínky předchozího písemného souhlasu. Zaměstnavatel si akorát musí zkontrolovat zaslání do správné datové schránky. Pokud by písemnost poslal do datové schránky pro podnikajících fyzické osoby (OSVČ), neplatí fikce doručení ve lhůtě 15 dnů od odeslání, protože zaměstnanec nevystupuje ve vztahu k zaměstnavateli v postavení podnikatele.

6. Od kdy vše začne platit?

Nový zákoník práce má nabýt účinnosti od října nebo listopadu 2023, senát v posledních dnech zvažuje posunutí od 1. ledna 2024. Pro další informace a konkrétní rady ohledně implementace nových pravidel doporučujeme sledovat další zpravodajské informace nebo se obrátit na právníky se zaměřením na pracovní právo.

Nechte se inspirovat naším webinářem

Pokud byste rádi si rádi poslechli právní rady a tipy od našeho hosta, advokátky a lektorky pracovního práva Mgr. Kláry Gottwaldové, podívejte se na záznam z naší inspirativní snídaně. 

Neváhejte se podívat i na další díly snídaní, třeba získáte novou inspiraci pro vaši práci. 

Rádi vám pomůžeme a poradíme ve vaší konkrétní situaci v oblasti. HR, stačí nám napsat na email: tereza.kockova@mblue.cz nebo ludmila.fatkova@mblue.cz

Mohlo by vás zajímat

Pro firmy

Potřebujete lidi k Vám do firmy? Chcete optimalizovat Vaše HR procesy? Kontaktujte nás, ozveme se vám co nejdříve zpět.

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů

Pro uchazeče

Hledáte lepší pracovní uplatnění? Chcete, abychom vám dali vědět, až se pro vás vhodná pozice otevře? Nahrajte nám, prosím, váš životopis.

Vložením CV souhlasíte se zpracováním osobních údajů