Výběr a rozvoj lidí

03.08.2021
psycho long
Sabina Šmolíková
Sabina Šmolíková HR Partner mBlue

Psychodiagnostika je velmi obsáhlá psychologická disciplína. Jejím úkolem je zjistit povahu a úroveň různých duševních stavů a charakteristik člověka. Převážnou většinu informací čerpá z oblasti psychologie osobnosti a doplňuje je poznatky z oblastí kognitivní a vývojové psychologie, metodologie, statistiky a dalších.

Psychodiagnostika k výběru i rozvoji

Testy, rozhovor i pozorování vedou k odhalení klíčových informací o uchazeči nebo ke správné identifikaci rozvojové potřeby. Často se s ní setkáváme jako se součástí výběrového řízení, kdy se při náboru zaměstnance jedná o obsazení pozice na úrovni středního managementu a výše. Tato forma posouzení se doporučuje i v případě, kdy jde o specializovanou pozici, kde je úspěch závislý na mimořádném předpokladu, v těchto případech se psychologické testování využívá nejčastěji jako doplňková metoda výběru, jako součást Assessment center. Nyní je stále větší trend psychodiagnostiku zařazovat i v rámci rozvoje zaměstnanců, kdy se během vzdělávacích a rozvojových programů využívá pro zmapování současné úrovně zaměstnanců a k vytvoření jejich rozvojových plánů. I zde slouží psychodiagnostika většinou jako jeden ze zdrojů vstupních dat, je například součástí Development center a jiných programů. Na závěr rozvojového programu může být re-test sloužící k ověření toho, zda došlo ve sledovaných charakteristikách k posunu správným směrem.

Není to jen o dotaznících

Když se řekne pojem psychodiagnostika, většina z nás si představí různé testy, pomocí kterých chce zaměstnavatel zjistit naši povahu, hodnotu IQ, silné a slabé stránky a zkrátka se dozvědět, zda se na danou pracovní pozici hodíme či nikoliv. Psychodiagnostika ale není pouze o testech nebo dotaznících, ale také o rozhovoru s testovaným nebo pozorování jeho chování, reakcí na určité podněty. Základně tedy rozdělujeme psychodiagnostické metody na metody klinické (rozhovor, pozorování) a metody testové (výkonové a osobnostní). Do kategorie výkonových testů řadíme testy inteligence, paměti, testy verbální anebo také vědomostní. Za to kategorie osobnostních testů, jak už název napovídá, má za úkol ověřit, zda se na danou pozici hodíme z pohledu našich osobnostních rysů.

AC připravujte s psychologem

Assessment centrum (dále jen AC) se využívá velmi často jako metoda výběrového řízení, když nám nestačí pouze formální pracovní pohovor. Poznáme uchazečovo chování a reakce při řešení různých modelových situací, ukáže se, jak funguje v kolektivu a jestli se na obsazovanou pozici hodí či nikoliv. Kandidát má často možnost sám sebe odprezentovat, řešit modelové situace samostatně, ale zároveň si vyzkoušet spolupráci v týmu dalších uchazečů.

Aby bylo AC úspěšné a získali jsme o uchazeči komplexní informace, je třeba ho předem detailně připravit, a to nejlépe za pomoci zkušeného psychologa. Je potřeba si nejprve zanalyzovat pracovní pozici, kterou obsazujeme. Potřebujeme vědět, jaký má „ten pravý“ kandidát být, jaké by měl mít hard skills a soft skills, v jakém týmu lidí bude pracovat a zkrátka získat veškeré relevantní informace, které potřebujeme k tomu, abychom našli toho správného člověka. Na základě těchto informací vytváříme kompetenční model, který nám zajistí, aby hodnotitelé AC měli stejné podklady a jejich hodnocení bylo relevantní a objektivní.

Používejte více vrstev

Při dobře připraveném a časově zorganizovaném AC můžeme využít psychodiagnostiku rovnou ve více provedeních. Pro AC je typická metoda pozorování, kdy hodnotitelé z řad potenciálních nadřízených, personalistů nebo externích pracovníků hodnotí uchazečovo vystupování, chování nebo reakce v určitých modelových situacích. Zároveň můžeme do programu zařadit také psychodiagnostické testy, které ověří osobnostní předpoklady na danou pracovní pozici a vědomostní testy, které prověří např. verbální inteligenci uchazeče.

Potřebujete poradit?

U nás v mBlue psychodiagnostiku našim klientům nabízíme pod vedením zkušené psycholožky a mBlue Advisory Managera Marie Hořákové a ti ji hojně využívají. Pomocí psychodiagnostiky mohou předejít nepříjemným situacím, kdy je nespokojený jak zaměstnavatel, tak posléze i zaměstnanec. Chtěli byste vědět více o tématu psychodiagnostiky a dalších náborových metod? Tak neváhejte a podívejte se na náš web anebo využijte nezávazné konzultace zdarma.

Mohlo by vás zajímat

Pro firmy

Potřebujete lidi k Vám do firmy? Chcete optimalizovat Vaše HR procesy? Kontaktujte nás, ozveme se vám co nejdříve zpět.

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů

Pro uchazeče

Hledáte lepší pracovní uplatnění? Chcete, abychom vám dali vědět, až se pro vás vhodná pozice otevře? Nahrajte nám, prosím, váš životopis.

Vložením CV souhlasíte se zpracováním osobních údajů