Vzdělávání zaměstnanců: 6 nejnovějších trendů

18.10.2023
vzdelavani square

V dnešním rychle se měnícím obchodním světě, kde konkurence nikdy nespí, se stává vzdělávání zaměstnanců klíčovým prvkem úspěchu. Vývoj technologií a změny legislativy si vyžaduje neustálé přizpůsobování, což zahrnuje nejen technické dovednosti, ale také měkké dovednosti a osobní rozvoj. Podívejte se s námi na nové trendy v oblasti vzdělávání zaměstnanců, které pomáhají firmám udržet svou konkurenceschopnost a zaměstnance motivovat.

1. Strategie: ujasněte si cíl vzdělávání

Vzdělávání zaměstnanců je nedílnou součástí HR procesu. Než se pustíte do tvorby jakéhokoli vzdělávacího plánu, je důležité si pečlivě definovat cíle, které od vzdělávání očekáváte. Ptáte se sami sebe, zda potřebujete zvýšit produktivitu, snížit fluktuaci nebo zvýšit konkurenceschopnost firmy. V rámci ročních hodnocení je vhodné provést individuální analýzu vzdělávacích potřeb. Kombinujte 360° hodnocení s individuálními pohovory, abyste lépe porozuměli potřebám jednotlivých zaměstnanců.

Při tvorbě vzdělávacího programu hledejte propojení mezi cíli firmy a individuálními potřebami jednotlivců. Nebojte se vytvořit různé kategorie vzdělávacích programů pro různé skupiny zaměstnanců. Na závěr, důležitá rada: pečlivě sledujte a měřte účinnost školení, získávejte zpětnou vazbu od účastníků a pracujte na zlepšování kvality poskytovaných školení. Na tuto klíčovou část procesu často mnoho firem zapomíná. Každý rok začněte novou definicí cílů, protože dynamika a potřeby se mohou měnit.

2. Rozmanitost: nechte rozhodnout zaměstnance

Vzdělávání zaměstnanců už dávno nezahrnuje pouze klasická školení a onboarding. Nové trendy vedou k větší rozmanitosti vzdělávacího portfolia. Kromě povinných odborných školení, která zlepšují technické dovednosti zaměstnanců, a různých zákonných školení (např. BOZP, řízení vozidel), je zde také prostor pro rozvoj měkkých dovedností, které zahrnují rozvoj osobnosti, práci s hodnotami a sebepoznání.

Místo tradičního přístupu, kdy o školení rozhoduje nadřízený, se trendem stává self enrollment. Pokud firma disponuje jasným vzdělávacím plánem a strukturou, která definuje klíčové dovednosti a znalosti, self enrollment umožňuje zaměstnancům vybrat si školení, které je opravdu zajímá a považují ho za relevantní pro svůj profesní rozvoj. Tím se zvyšuje jejich motivace a do firmy mohou přinést nové dovednosti a nápady.

3. Blended přístup: propojte formáty dohromady

Nově je také kladen důraz na interaktivní formy vzdělávání. Místo pasivního poslechu lektorů v zasedačkách se dnes preferují workshopy, které umožňují zaměstnancům aktivně se zapojit do učení. Častou otázkou je, zda je lepší seskupit lidi do jedné místnosti, nebo zvolit flexibilní virtuální webinář.

Aktuálním trendem je tzv. blended přístup, který kombinuje oba způsoby. Zaměstnanci si sami mohou vybírat z online vzdělávacích platforem, jako je mezinárodní databáze školení Udemy a české Seduo. Po online seminářích následuje osobní setkání, kde mají zaměstnanci společně s lektorem možnost efektivně procvičit to, co se v online kurzech naučili.

4. Peer-to-peer Mentoring: nejen pro talent management

Jedním z dalších trendů je posun k individuálnímu rozvoji zaměstnanců prostřednictvím mentoringu. Pokud firma vybere vhodně zkušené a pozitivně naladěné zaměstnance, vyškolí je v pravidlech mentoringu, zajistí tím rychlý přenos dovedností, posílí týmového ducha a to všechno bez většího dopadu na náklady.

Mentoring se také stává vynikajícím nástrojem pro talent management a programy nástupnictví. Nové projekty pod dohledem zkušeného seniorního mentora pomáhají udržet talenty, motivovat je, rozvíjet a připravit na budoucí strategickou roli ve firmě.

5. Získejte podporu: managementu

Proč by měl management investovat do rozvoje zaměstnanců? Odpověď je jednoduchá: peníze. Z našeho dlouhodobého průzkumu důvodů odchodu ze zaměstnání vyplývá, že nedostatečný rozvoj a možnost vyzkoušet si něco nového patří top tři důvody, proč zaměstnanci dávají v práci výpověď. Když se management zaměří na to, kolik zaměstnanců se rozhodne odejít a kolik stojí nábor nových zaměstnanců a dočasní náhradníci, rychle si uvědomí, že investice do rozvoje zaměstnanců je nejen cennou investicí do budoucnosti firmy, ale také cenově efektivním způsobem, jak udržet talenty a knowhow ve firmě.

Klíčovým prvkem úspěchu je také získání podpory od liniových manažerů, kteří budou aktivně komunikovat s podřízenými o důležitosti rozvoje a vzdělávání. Je nezbytné, aby zaměstnanci vnímali školení jako prostředek k osobnímu růstu a rozvoji své kariéry, nikoli jako ztrátu času na běžnou pracovní agendu.

6. Nejžhavější trendy: jaká školení teď letí

Nejčastějším tématem v oblasti vzdělávání zaměstnanců je manažerské vzdělávání, s důrazem na situační leadership, který pracuje s emocionální inteligencí. Dalším klíčovým tématem jsou dovednosti Personal Brand Buildingu, což zahrnuje nejen prezentační dovednosti, ale i komunikaci s médii nebo budování image na sociálních sítích. Zaměstnanci jsou také školeni na Customer Experience, aby se dívali na procesy ve firmě očima zákazníka a vnímali firmu z hlediska poskytované kvality. Trendem je i zaměření na Stakeholder Experience, kdy zaměstnanci vnímají svoji práci z hlediska všech zainteresovaných stran, sledují ji z hlediska dobrého jména na trhu, udržitelnosti, ziskovosti, ale i vnímání firmy v oboru nebo lokalitě, kde působí. Důležitým tématem v oblasti vzdělávání je i rozmanitost a inkluze, zahrnující aspekty věku, genderu a práci v mezinárodních týmech.

 

Nechte se inspirovat naším webinářem

Pokud byste rádi si rádi poslechli další rady a tipy od našich odborníků a jejich hostů, podívejte se na záznam z naší inspirativní snídaně. 

Neváhejte se podívat i na další díly snídaní, třeba získáte novou inspiraci pro vaši práci. 

Rádi vám pomůžeme a poradíme ve vaší konkrétní situaci v oblasti. HR, stačí nám napsat na email: tereza.kockova@mblue.cz nebo ludmila.fatkova@mblue.cz

 

Mohlo by vás zajímat

Staveb square c

HR výzvy ve stavebnictví

Vzhledem k současnému stavebnímu boomu je na trhu nedostatek zkušených stavebních odborníků. Poptávka po zaměstnancích převyšuje nabídku, počet kandidátů klesá, nedaří se je přesvědčit ke změně. Za tím stojí nízká…

17.08.2021
Celý článek
Pohovor square

Co dělat, když kandidát na pohovoru mlží

Když potřebujete během pohovoru zjistit, zda kandidát mlží nebo zda pracovní zkušenosti skutečně zažil, zvolte formu behaviorální pohovoru. Zkušení personalisté, kterým prochází rukama velké množství lidí, vědí, že mají jen…

21.09.2022
Celý článek

Pro firmy

Potřebujete lidi k Vám do firmy? Chcete optimalizovat Vaše HR procesy? Kontaktujte nás, ozveme se vám co nejdříve zpět.

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů

Pro uchazeče

Hledáte lepší pracovní uplatnění? Chcete, abychom vám dali vědět, až se pro vás vhodná pozice otevře? Nahrajte nám, prosím, váš životopis.

Vložením CV souhlasíte se zpracováním osobních údajů