mBlue spotřebitelská soutěž o sadu mikrodrinků

Výherci novoroční mBlue ankety, kteří získávají sadu funkčních mikrodrinků jsou:

Zuzana Kocurková

Lukáš Koubík

Eliška Fixmerová

Výherci budou kontaktováni emailem.

Děkujem všem za účast v anketě. Výsledky průzkumu budou zveřejněny v úterý 5.2.2019 na našem blogu.

 

 1. Organizátor Soutěže

Organizátorem soutěže je mBlue Czech a.s. se sídlem  Bucharova 14, 158 00  Praha 5 – Strašnice, , zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle B, vložce 7240 (dále jen „Organizátor“).

Soutěž se řídí těmito oficiálními pravidly.

 1. Doba konání Soutěže

Soutěž se koná na území České republiky v termínu od 31.12.2018 do 15.1.2019 (dále jen „Doba konání Soutěže“).

 1. Účast v Soutěži

Soutěže se mohou zúčastnit uživatelé odesláním odpovědi na soutěžní otázku a vyplněním kolonky určené pro telefonní číslo a adresu pro kontaktování v případě výhry.

 1. Princip Soutěže

Principem Soutěže je zodpovědět soutěžní otázku na výběrem z možnosti v dotazníku zaslaného mailovou poštou a být vylosován. Výherními místy se rozumí pořadí dle losování a vyhrává 10., 50. a 100. v pořadí. Organizátor Soutěže může dle svého uvážen ještě další výherní místa.

Soutěžní otázka bude umístěna v mailové zprávě, kde soutěžící kliknou na vybranou odpověď a prostřednictvím aplikace odešle.

 1. Podmínky pro získání výher

Podmínkou pro získání výhry je správné zodpovězení uveřejněné soutěžní otázky, umístění na výherním místě a uvedení správného telefonního čísla a adresy.

 1. Výhry v Soutěži

Každý výherce vyhrává 1 dárkovou sadu mikrodrinků značky Waterdrop (48 ks tablet).

 1. Předání výher

Výherci budou emailem informováni Organizátorem Soutěže o výhře do 15 dnů od ukončení soutěže a cena jim bude zaslána poštou na jejich adresu uvedenou v odpovědi Organizátoru Soutěže. Pokud pořadateli výherce nepošle své kontaktní údaje do 7 dnů od doručení výzvy, nebo si výhru nepřevezme, výhra propadá ve prospěch pořadatele.

 1. Odpovědnost

Odpovědnost za vady výher v této Soutěži nese Organizátor v souladu s příslušnými ustanoveními o odpovědnosti za vady dle z. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
Organizátor není odpovědný za zpoždění, případnou ztrátu, poškození či zničení výhry nebo nesprávné doručení výhry způsobené poštovní přepravou na adresu výherce. Odpovědnost za zásilky po dobu poštovní přepravy se řídí podacími podmínkami a platným reklamačním řádem České pošty, s. p.

 1. Obecná ustanovení

Organizátor Soutěže si vyhrazuje právo v odůvodněném případě Soutěž prodloužit, zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. Organizátor si vyhrazuje právo rozhodovat dle svého uvážení o všech otázkách týkajících se této Soutěže.
Soutěžící nemohou požadovat peněžité plnění výměnou za výhry v Soutěži ani požadovat výměnu výhry za jinou a nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany Organizátora než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech. Výhru nelze převést na jinou osobu a na výhry ze Soutěže neexistuje právní nárok.

 1. Osobnostní práva a osobní údaje

Účastí v Soutěži vyjadřuje Soutěžící v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rozsahu odpovědi anketní otázky společnosti mBlue Czech s.r.o., se sídlem Bucharova 14, 158 00  Praha 5 jakožto správcem, za účelem dalšího marketingového zpracování, tj. nabízení obchodu a služeb a zasílání informací o marketingových akcích správce, zahrnující i zasílání informací prostřednictvím e-mailů, jakož i dalších elektronických prostředků, a to po dobu 10 let od udělení souhlasu. Soutěžící bere na vědomí, že má práva dle zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoli na adrese správce odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci atd. Na platnost a účinnost tohoto souhlasu nemá jakýkoli vliv případné udělení, odvolání či neudělení jakéhokoli jiného souhlasu… V případě pochybností o dodržování práv správcem se může na správce obrátit a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7.

Dále Soutěžící souhlasí s tím, že v médiích a propagačních a reklamních materiálech mohou být zveřejňovány osobní údaje výherců Soutěže. Udělení souhlasu je dobrovolné a tento souhlas může být kdykoli písemně u Organizátora odvolán.

 1. Dostupnost pravidel Soutěže

Úplná oficiální pravidla Soutěže v aktuálním znění jsou po celou dobu konání Soutěže k dispozici na internetových stránkách www.mblue.cz. Případné dotazy k Soutěži je možné zaslat e-mailem na adresu mprofil@mblue.cz.

 

Praha 26. 10. 2018